ACTUEEL

Ouderenzorg treuzelt met indammen fixatie

Ouderenzorg treuzelt met indammen fixatie

Eén op de drie instellingen in de ouderenzorg slaagt er niet in vrijheidsbeperking terug te dringen, zo blijkt uit een steekproef van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit komt naar voren uit een brief die de inspectie eind november stuurde aan de ouderenzorginstellingen, zo meldt de Innovatiekring Dementie (IDé).

Vorig jaar hield de inspectie een willekeurige steekproef onder 49 ouderenzorginstellingen. Van hen bleek 70 procent de randvoorwaarden voor het terugdringen van vrijheidsbeperking niet op orde te hebben. Deze instellingen (34 in totaal) werden dit jaar opnieuw bezocht. Daarbij stelde de inspectie vast dat ruim 35 procent van deze opnieuw bezochte instellingen hun zaken nog steeds niet op orde heeft.  Bijna 15 procent  is hierom zelfs onder extra intensief toezicht  geplaatst, zo blijkt uit de brief van de inspectie.

Intentie

Mensen met dementie vastbinden - fixeren in zorgjargon -  is zeer schadelijk en onnodig, zo stelt IDé. Eind 2011 had landelijk het gebruik van onrustbanden gestopt moeten zijn. Ook alle andere vormen van vrijheidsbeperking hadden fors verminderd moeten zijn. Een en ander is al in 2008 afgesproken door de cliënten-, beroeps- en brancheorganisaties en de inspectie. Keurmerk voor fixatievrije zorginstellingen

Onduidelijk

Volgens IDé is niet duidelijk welke mate vrijheidsbeperking al wel is teruggedrongen. Het ontbreekt aan een deugdelijk registratiesysteem. De inspectie heeft de sector vorig jaar opgeroepen om zo’n registratiesysteem te ontwikkelen, maar dat is er niet gekomen. Volgens IDé is dit terug te voeren op huiver in de sector. Er wordt geklaagd over bureaucratie en er is grote aarzeling ten aanzien van nieuwe registraties.

Keurmerk

IDé lanceerde hierom in augustus van dit jaar een keurmerk waarmee zorginstellingen duidelijk kunnen maken hoe ver ze zijn met het terugdringen van vrijheidsbeperking. Dat gebeurde in samenwerking met wetenschappers en praktijkdeskundigen en met steun van de Universiteit van Maastricht en brancheorganisatie ActiZ. Met het keurmerk worden zorginstellingen gestimuleerd hun beleid aan te passen en wordt transparant hoeveel zorginstellingen de doelstellingen halen. Inmiddels hebben 41 zorginstellingen het keurmerk ontvangen Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. Een instelling heeft een ster, twintig hebben twee sterren. Twintig instellingen hebben de excellente score van drie sterren.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

9 december 2011

Het klinkt goed dat 41 instellingen het keurmerk hebben ontvangen, maar welk percentage is dat van alle instellingen die voor het keurmerk in aanmerking komen?

Top