Reader Interactions

Reacties 1

  1. Peter Koopman

    Mooi dat de voorzitter van “ons” pensioenfonds over Florence Nightingale schrijft en haar ook als “voorbeeldige vrouw” profileert. Ik mis in haar betoog, dat Florence ook ( zeer bijzonder in haar tijd ) lid was van het Engelse Wiskundig Gezelschap en de “parabool van Nightingale” ontwikkelde. Daarnaast was ze erelid van een vergelijkbaar nationaal wiskundig orgaan in de USA. Zij onderbouwde haar beweringen over hygiëne en verpleging zeer zorgvuldig. ( zie “Nursing, what it is and what it is not” 1860 ). Er is thans over de pensioenhervorming veel discussie. Het valt mij op dat veel erkend deskundigen stellen dat het huidig wetsvoorstel, ondanks 15 jaren discussie, nog steeds fundamentele vragen oproept en thans afgeraden wordt. Meer politiek georiënteerden pleiten voor “tekenen bij het kruisje”. Is dat wel zuiver? In de huidige sector Zorg zijn veel vrouwen waarvan het huidig pensioen klein is. Voorheen mochten gehuwden niet in loondienst verder blijven werken, later bij ontbreken van kinderopvang was slechts deeltijdarbeid mogelijk, een loonkloof ( SER 12 mei 2021 ) betekent ook een pensioenkloof en langjarig uitblijven van indexering betekent voor deze gepensioneerden een schraal pensioen. Ik vermoed dat deze (oud-) verpleegkundigen met “midden inkomens” ook nu weer weinig verbetering kunnen verwachten, of kunt u dat met enige stelligheid tegenspreken? Pas op, er kunnen vele rechtszaken volgen, nu ook al, want ook het bezwaarrecht vervalt !