Reader Interactions

Reacties 1

  1. pedor Bakens

    Mevrouw Gaemers slaat de spijker op z’n kop. De langdurige zorg (verpleeghuis/ouderenzorg/thuiszorg) laat met zich sollen. Dat was duidelijk zichtbaar in de Corona-tijd maar heeft een veel structurelere oorzaak. Als het inderdaad in deze sector gaat om care; zorgethisch denken en handelen ipv cure (behandelen vanuit het traditionele ZZ concept) dan is het onbegrijpelijk dat de sector op een paar kleine uitzonderingen na, in hoofdzaak bestuurd word door mensen (mannen) met weinig affiniteit met deze zorg. Ook in het hoogste gremium kun je van huis uit verpleegkundigen, op de vingers van een hand tellen. Met een meer dan 40 jarige ervaring in de care, goed geschoold en up to date op het gebied van de professionele standaard lukt het mij met ruim 25 sollicitaties in een paar jaar tijd, niet om als toezichthouder aan de slag te gaan in deze sector. Toezichthouders met een bedrijfsmatige, medische, juridische of economisch/financiële achtergrond – vaak bekend uit het old boys of giro’s netwerk, hebben de voorkeur. Zolang het belang vakinhoudelijke inbreng slechts met de mond beleden wordt zal de sector het kansarme lid van de gezondheidszorgfamilie blijven. Jammer en oliedom. De patiënt wordt er niet beter van.