Henk Nies

Henk  Nies

Henk Nies is lid van de raad van bestuur van Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. Vilans werkt aan verbetering van de ouderenzorg, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg en de zorg voor chronisch zieken. Dat gebeurt via innovatie en onderzoek, kennisdeling via netwerken in de zorg, implementatie met zorgorganisaties en landelijke implementatieprogramma's. Henk Nies is tevens bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Verder is hij lid van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.

Hij studeerde psychologie met als afstudeerrichting gerontologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn afstuderen heeft hij altijd de relatie tussen beleid, praktijk en onderzoek opgezocht onder meer bij het Nationaal Ziekenhuisinstituut (later Prismant). Van 2001 tot en met 2006 was hij als directeur NIZW Zorg verbonden aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Na de opsplitsing van dit instituut en de samenvoeging met enkele andere organisaties tot Vilans werd hij bestuursvoorzitter. Sinds 1 april 2014 is lid van de tweehoofdige raad van bestuur.