Tom Oostrom

Tom Oostrom

Tom Oostrom is algemeen directeur van de Nierstichting. Daarnaast is hij voorzitter van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), lid van de Regiegroep Life Science & Health en bestuurslid van de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF).
Eerder was Oostrom werkzaam bij ondermeer het Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) en het toenmalige ministerie van WVC.