Marius Buiting

Marius Buiting

Marius Buiting, arts en jurist, is sinds 2010 directeur van de vereniging voor toezichthouders in de zorg (NVTZ). Hij is medeauteur van het boek Verdraaide Organisaties. Daarnaast is hij consultant bij het kwaliteitsinstituut CBO en namens het CDA lid van de Provinciale Staten Utrecht. Zijn achtergrond wordt gekenmerkt door een focus op kwaliteit, zowel in de zorg als op bestuurlijk niveau. Hij vervult verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies is maatschappelijke, politieke en levensbeschouwelijke organisaties.

Geschreven blogs