Marc van Ooijen

Marc van Ooijen

Marc van Ooijen is voorzitter van de raad van bestuur van De Zorggroep Noord- en Midden-Limburg in Venlo. Tevens is hij arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Hij is lid van het bestuur van de NVZD en voorzitter van de NVZD-governancecommissie. Ten slotte zit hij namens de NVZD in de Innovatie en Adviescommissie Zorgbrede Governance-code van de Brancheorganisaties Zorg.

Van Ooijen heeft tussen 1998 en 2006 gewerkt als bestuurssecretaris en manager in de gehandicaptenzorg. In deze periode is hij ook toezichthouder geweest bij een zorgorganisatie en heeft hij een MBA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Tussen 2006 en begin 2010 was hij werkzaam als senior adviseur en interim-manager. Daarna keerde hij terug naar de gehandicaptenzorg, eerst als directeur en later als bestuurder bij PSW (Roermond).

Van Ooijen is in 2013 gepromoveerd op het proefschrift 'Toezichtdynamica, een exploratief kwalitatief onderzoek naar het functioneren van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg'.

Geschreven blogs