Doekle Terpstra

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra is aanjager van het Zorgpact sinds april 2015. Op verzoek van de ministers Schippers (VWS) en Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) stimuleert hij regionale samenwerking tussen zorgopleidingen, zorginstellingen en gemeenten/provincies. Doel van de versterking van deze samenwerking is bijdragen aan betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Terpstra, oud-voorzitter van onder meer de Vakcentrale CNV en de HBO-raad, is daarnaast ook aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020.

Geschreven blogs