Anoeska Mosterdijk

Anoeska Mosterdijk

Anoeska Mosterdijk is sinds januari 2016 directeur van InEen, de vereniging van eerstelijns zorgorganisaties. InEen wil op het juiste moment bij de juiste overlegtafels de thema’s, vragen en zorgen van leden behartigen. Daarnaast helpt InEen zorgorganisaties bij financiering, contractering, bedrijfsvoering, kwaliteitsbeleid en innovatie.

Mosterdijk is hiervoor werkzaam geweest bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In haar rol als plaatsvervangend directeur Curatieve zorg en afdelingshoofd eerstelijns- en ketenzorg is ze nauw betrokken geweest bij onder meer de totstandkoming en uitwerking van de hoofdlijnakkoorden in de eerstelijn en de ziekenhuissector.

De eerstelijnszorg is een sector die vol op in beweging is. Mosterdijk wil met InEen koersen op een verdere doorontwikkeling van de eerstelijnzorg in Nederland, vanuit een heldere en gedragen visie op de inhoud en organisatie daarvan. Zorg in de buurt, multidisciplinaire samenwerking en een sterke organisatiegraad zijn daarbij speerpunten voor bestuur en directie.

Mosterdijk studeerde Farmacie in Groningen en is haar loopbaan begonnen als openbaar apotheker.