BLOG

CZ-cijfers praktijkvariatie zeggen niets zonder onderzoek

CZ-cijfers praktijkvariatie zeggen niets zonder onderzoek

CZ zoekt de publiciteit over een rapport over praktijkvariatie, gebaseerd op cijfers uit 2010. Wij schrokken ervan dat het MCH volgens dit rapport bijvoorbeeld onnodige herniaoperaties zou verrichten. Hier spraken wij over met KPMG/Plexus en CZ. Zij waren het eens met onze analyse.

CZ beweerde dat het MCH bijvoorbeeld onnodige herniaoperaties en varicesbehandelingen verricht. Na een gesprek met een delegatie van ons ziekenhuis en verdere analyse waren zij het met ons eens dat de getallen zo’n conclusie niet ondersteunen. Het is jammer dat CZ dat niet meeneemt in de berichtgeving, onze analyse was niet ingewikkeld.

Rughernia

In de methodologie van het rapport bekijken de onderzoekers in eerste instantie hoeveel mensen in het postcodegebied de diagnose rughernia hebben gekregen, en daarna in elk postcodegebied hoeveel mensen met de diagnose rughernia in het MCH geopereerd zijn. Als dit bijvoorbeeld 20 procent van de bevolking is, geldt deze adherentiegraad voor het MCH.

Last resort

De verhoogde score praktijkvariatie bij de rughernia valt te verklaren door onze supraregionale functie. Het MCH is een derdelijnscentrum (zgn. ‘last resort’) voor rughernia en excelleert in klinisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de wervelkolom. De resultaten ervan gebruiken wij in de patiëntenzorg. Andere ziekenhuizen verwijzen patiënten door naar het MCH  (41 procent), en in de methodiek van het rapport tellen zij mee in de praktijkvariatie van het MCH. Deze patiënten zijn allen geïndiceerd voor een operatie. Kortom, het tertiaire verwijskarakter van MCH is de belangrijkste reden van de verhoogde score praktijkvariatie.

Uitleg

De onderzoekers stellen dat de interpretatie van praktijkvariatie bij ziekenhuizen met een tertiaire functie zorgvuldigheid vereist, maar daar geven ze geen blijk van. Ondanks de erkenning van onze argumenten, zijn deze nergens terug te vinden. Wij spraken met onder meer Marc Berg van KPMG Plexus af dat de onderzoekers in de vervolgrapporten meer aandacht zullen besteden aan de uitleg bij de resultaten voor tertiaire centra.

Varices

Een ander voorbeeld is varices, oftewel bloedvatuitstulpingen. In het MCH voeren zowel dermatologen als chirurgen de behandeling van varices uit, waarbij zij in goed overleg bepalen welk specialisme de behandeling het beste kan uitvoeren. Hierbij voeren chirurgen onder andere de grotere operaties uit en dermatologen concentreren zich onder onder meer op scleroseren. Voor beide specialismen is de behandeling onderdeel van de opleiding. Daarbij heeft het LUMC een belangrijk deel van de flebologie – en varicespatiënten overgedragen aan het MCH. Daarnaast biedt het MCH het laseren van varices aan, wat een patiëntvriendelijker behandeling is dan het strippen van varices en dat trekt extra patiënten aan.

Kortom, onze analyse laat zien dat praktijkvariatie bestaat en vast van belang is, maar nietszeggend is zonder verder onderzoek. Mocht uw ziekenhuis een hoge score hebben, dan kan dat zowel excellentie betekenen als ‘onnodig opereren’. Jammer dat CZ niet vermeldt dat de opstellers van bovengenoemd rapport onze uitkomsten onderschrijven.

Willem Geerlings

Geerlings maakt sinds 1 januari 2007 deel uit van de raad van bestuur van het MCH. Hij maakte voorheen deel uit van de raad van bestuur van Erasmus MC. Geerlings, van huis uit internist-nefroloog, was hij onder meer werkzaam in het ziekenhuis Leyenburg in Den Haag en in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hij studeerde geneeskunde in Rotterdam, waar hij zich ook specialiseerde in de interne geneeskunde.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim van der Meeren

26 februari 2013

Beste Willem,
CZ heeft geen beschuldigende lijst gepubliceerd: wij gaan in gesprek met ziekenhuizen. Soms is er een zeer goede verklaring voor praktijkvariatie. Een ziekenhuis kan inderdaad spreciale expertise hebben.
Ik teken daarbij wel aan, dat niet ieder ziekenhuis een expertisecentrum is!

de Boer

26 februari 2013

Beste heer Geerlings,
Als het echt waar is dat deze analyse is uitgevoerd volgens de door u beschreven methodologie dan is dat onvoorstelbaar, slecht doordacht en inderdaad totaal ongeschikt voor het voorgestelde doel. Groot gelijk dat u deze bezwaren aantekent. Hartstikke relevante en interessante materia, maar dan dient uiteraard wel deugdelijke methodologie te worden toegepast. Wederom een niet al te beste beurt van CZ en KPMG-plexus.

Knotnerus

26 februari 2013

Ook veel ZBC's worden lastiggevallen met het rapport en melden hetzelfde bezwaar: De cijfers kloppen niet als je adherentiegebied anders is dan de standaard die de vrienden van Plexus veronderstellen.

Alberts

26 februari 2013

Ook voor de tweedelijns GGZ is het adherentiegebied een issue. Zo zou het marktaandeel van CZ verzekerden in mijn regio 15% lager liggen dat het aandeel dat bij ons in zorg is. Dat kan natuurlijk, toch rekent CZ stug met die 15% lager want dat is hún marktaandeel. Dat wij verhoudingsgewijs méér CZ verzekerden zien (oa omdat we niet met elke verzekeraar contracten hebben; ook patiënten uit andere postcodegebieden in zorg nemen) is blijkbaar niet interessant.

Bal

27 februari 2013

CZ en KPMG zouden zich moeten realiseren dat het publiceren van dit soort materiaal -- ondanks alle goede bedoelingen -- gezien de manier waarop de media dit soort dingen oppikt op zichzelf al een beschuldigende vinger is. Het is te gemakkelijk te zeggen dat dit niet zo is bedoeld. De discussie is prima, maar zorgvuldigheid noodzakelijk om dit soort stomme fouten te voorkomen.

Peter Weeda

27 februari 2013

De reactie van Wim Geerlings is correct. CZ maakt de bekende fout om op basis van geaggregeerde dat uitspraken te doen over individuele ziekenhuizen en/of aantallen operaties. Het is in de statistiek een bekend gegeven (en een veel voorkomende fout!) dat in zgn. 'multilvel' onderzoek de conclusies op macro-niveau niet zonder meer mogen worden doorvertaald naar het individuele niveau. Los daarvan is het overigens goed dat CZ serieus kijkt naar de statistieken en probeert aanknopingspunten te vinden om kosten te besparen. Maar dan natuurlijk wel zorgvuldig!

Top