BLOG

2015: Het jaar van de patiënt!

2015: Het jaar van de patiënt!

We zouden het bijna vergeten door alle gedoe in 2014, maar het draait in de zorg toch echt om de patiënt. Daarom mag 2015 van mij het jaar van de patiënt zijn.

Ik wens alle patiënten allereerst toe dat het in 2015 duidelijk is wat ze voor hun zorg moeten betalen en vooral ook dat ze niet te veel betalen. Dus geen vage ondoorzichtige en onvergelijkbare polissen meer. Geen rare facturen meer die uitsluitend dienen om een onwerkbaar en zinloos systeem in de lucht te houden. En geen willekeurige eigen bijdragen en dit wordt niet meer vergoed meer. Als iedere zorginstelling tot slot alleen nog maar doet wat echt waarde toevoegt, blijft de zorg zeker voor iedereen betaalbaar.

Lef tonen

Verder hoop ik dat patiënten in 2015 de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben op het moment dat ze die nodig hebben en op de plek die daarvoor het meest handig is. Laat de wetenschappelijke verenigingen het lef tonen om te benoemen welke zorg nuttig en nodig is en elkaar daaraan houden. Laten we ook stoppen met zinloze concentratie, dus alleen concentreren waar het echt waarde toevoegt.

Laat 2015 voor de patiënt vooral ook het jaar van de kwaliteit van de zorg zijn. Wie hoort er nog wel eens wat van het Kwaliteitsinstituut? Het heet eigenlijk Zorginstituut Nederland, dus de kwaliteit is zelfs al uit de naam gehaald. Laten we ons in 2015 eens keihard inzetten voor het ontwikkelen van echt goede kwaliteitsindicatoren.

Oliebollen

Er zijn al diverse hoopvolle initiatieven. Het vele geld dat daarin gepompt moet en hopelijk gaat worden, is zeer welbesteed. Stoppen met zorg die kwalitatief niets oplevert, is echt de snelste manier om de goede zorg wel betaalbaar te houden. Zodra er gevalideerde indicatoren zijn, moeten ze extern geverifieerd en meteen daarna gepubliceerd worden. Eindelijk is er dan voor de patiënt echt sprake van transparantie. Dat is hard nodig, want de oliebollen van de kraam bij ons in de buurt die hoog op de AD-lijst stond, waren niet te eten.

Gestuntel

Tot slot moet 2015, ik herhaal, moet 2015 het jaar zijn waarin iedere patiënt nog steeds gewoon zijn eigen zorgverlener kan kiezen. Hoe bestaat het dat het voorgesteld wordt om de vrije keuze af te schaffen! Ik snap het niet. En hoe bestaat het dat na een onbeschrijfelijk en zeer beschamend politiek gestuntel en gekonkel er in Den Haag niemand heeft gezegd; hier wil ik niet meer bij horen. Ik heb eerder deze week geprobeerd het op een  nette manier in een blog te verwerken. Het is me niet gelukt. U moet het met deze ene alinea doen.

Het is overigens ongelofelijk leuk om in de zorg te werken, omdat je altijd weet waarom en voor wie je het doet. Ten overvloede wens ik toch alle zorgverleners een heel goed 2015 toe.

Jaap van den Heuvel
Lid raad van bestuur Stichting Reinier Haga Groep

 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

5 januari 2015

Ik ondersteun de geuite wensen van harte. Maar ik vrees dat 2015 het jaar zal worden van de moeilijkheden in de bestuurbaarheid van ziekenhuizen. De integrale tarieven zijn ingevoerd, maar goede afspraken over het benodigde andere arbeidsverband van specialisten en over de benodigde kwaliteitsnormen zijn nog maar mondjesmaat gemaakt.

Frank Conijn

5 januari 2015

En natuurlijk niet te vergeten: het jaar van het 'unfolding drama' in de ouderenzorg. Ik ben van nature niet pessimistisch aangelegd, maar ik zie niet één sein dat daarin op groen staat. Alleen maar die op oranje en rood staan. Leuker kan ik het helaas niet maken.

Wim van der Meeren

6 januari 2015

Beste Jaap,
Stoppen ,met zorg die geen waarde voor de patiënt toevoegt, is inderdaad een van de beste manieren om de zorg te verbeteren (baat het niet, het schaadt namelijk altijd) en betaalbaar te houden.
Ik verwacht veel mooie initiatieven uit Delft!
Vind jij dat selectief inkopen, bijvoorbeeld geen zorg die niks toevoegt, kan bijdragen dit te bereiken?
Of is dat te zien als de schandelijke inperking van de vrije artsen keuze?
Ik denk dat een beetje "countervailing power" best helpt.

Jaap van den Heuvel

6 januari 2015

Beste Wim, het lijkt me heel goed als jullie alleen nog maar inkopen wat waarde toevoegt en van goede kwaliteit is. Dat kun je moeilijk als inperking van de vrije artsen keuze zien. En met countervailing power is ook weinig mis. Maar dan wel fair en gebaseerd op feiten, dus indicatoren die gevalideerd en geverifieerd zijn.

Wim van der Meeren

6 januari 2015

Jaap, we zijn het eens!
Wel nog samen verder werken aan indicatoren en wellicht nu al stoppen met zorg die niet gevalideerd is.

Jan Alberts

7 januari 2015

Prima plan geachte van dhr van der Meeren,

Gaat CZ alternatieve geneeswijzen dan ook schrappen uit de aanvullende pakketten van de zorgverzekeringen? Met homeopathische druppels in de bus naar Lourdes op kosten van CZ is verleden tijd?

Kan de lijst 'door CZ erkende beroepsverenigingen van alternatieve geneeswijzen' ook gelijk van de site af
(http://www.cz.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen/door-cz-erkende-beroepsverenigingen)

Of ligt het voor het aanvullend pakket anders, is dat gewoon business en tellen principes als 'de beste zorg' dan niet meer.

Wim van der Meeren

12 januari 2015

Geachte heer Alberts,
Ik snap uw punt, maar voor het aanvullend pakket ligt dat inderdaad essentieel anders: daar bestaat geen collectief afgedwongen solidariteit. Iedereen die kiest voor alternatief betaalt dat dus zelf. Voor de aanvullende pakketten bestaat ook geen risicoverevening.
Dat maakt het inderdaad een stukje commerciëler.
Zo heeft de wetgever het stelsel ingericht.
De essentie van kostenbesparing in de basisverzekering is vooral dat we het pakket niet verder hoeven te verkleinen of het eigen risico ophogen.
Lourdes erbij halen vind ik een beetje flauw: dat is een oude traditie, waar de reizigers het merendeel van de kosten zelf betalen. Het gaat natuurlijk niet om genezing, vaak wel over troost en aandacht. En dat is ook in de reguliere zorg heel belangrijk.

Willem Waalwater

18 januari 2015

Heel veel mooie zaken die de patiënten raken. Duidelijk is ook dat er nog heel veel uitdagingen zijn in het Nederlandse zorg landschap. Ik ben erg benieuwd wat voor initiatieven we van de Reinier Haga Groep kunnen verwachten rond de genoemde zaken.

Top