BLOG

Nieuwe generatie patiënten dwingt zorg op maat af

Fasten your seatbelt. De zorgmarkt staat aan de vooravond van radicale veranderingen. Deze boodschap is overigens niet bedoeld dat het allemaal beter en anders moet, maar wel als een wake-up-call dat de sector moet anticiperen op een volstrekt andere dynamiek.

In mijn overtuiging zullen de huidige zorgaanbieders geconfronteerd worden met een nieuwe generatie patiënten die digitaal zijn opgevoed. Patiënten zullen met behulp van nieuwe digitale mogelijkheden de regie nemen over hun eigen zorgproces. Een enquête van Deloitte onder een groep zorgbestuurders en medische professionals wees uit dat de helft van de zorginstellingen zich hier onvoldoende op voorbereid en zichzelf (nog) niet wendbaar genoeg acht om hierop in te springen.

De nieuwe dynamiek kenmerkt zich door zorg die op het individu is afgestemd. Dit wordt realiteit door enkele nieuwe instrumenten waarover patiënten kunnen beschikken. Ik noem vier ontwikkelingen.

1. De patiënt kan beschikken over zijn eigen medische gegevens. Enerzijds door betere toegang tot zijn eigen dossiers, maar ook door zelfmetingen met apps en wearables. Dat laatste neemt een enorme vlucht en het wachten is op een chip in het lichaam die alle functies meet en signaleert als het afwijkt.

2. Een andere ontwikkeling is de supercomputer van IBM met kunstmatige intelligentie op basis van grote hoeveelheden medische data. Het diagnose proces wordt ondersteund, naast de klassieke onderzoeken, door toegang te krijgen tot analyses vanuit een vrijwel ongelimiteerde bron van medische gegevens. Deze systemen komen beschikbaar voor zowel de arts als de patiënt.

3. Een derde ontwikkeling is individual profiling. Voortschrijdende kennis van het menselijk genoom verschaft de burger toegang tot de unieke individuele genetische bagage die men bij geboorte heeft meegekregen. Ook steeds meer informatie wordt verkregen over de eigenschappen die door de achtergrond van de mens worden bepaald. Zo’n persoonlijk profiel baant de weg voor behandelingen en medicijnen die geïndividualiseerd, volledig op maat, kunnen worden toegepast.

4. En ten slotte noem ik de digitale zorgplatformen. Er ontstaat een marktplaats die vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen. De individuele patiënt krijgt uitgebreide mogelijkheden via een medische platform om zelf een zorgaanbieder te kiezen en zijn of haar zorgketen te regisseren. Dit veroorzaakt een verdere herschikking en ontbundeling van de zorgketen met verreikende specialisatie van zowel infrastructuur als specialistische zorg.

Kortom: in mijn optiek zal de kracht en massale doorbraak komen vanuit de burger cq de patiënt die zelf de regie gaat pakken. Zorg op maat wordt afgedwongen en vereist een volstrekt ander soort dienstverlening. Uiteraard zijn er kwesties rond de ethiek en integriteit die om aandacht vragen en tot enige vertraging kunnen leiden. Ik ben echter benieuwd of de huidige zorgaanbieders zich niet laten overvallen door de ontwikkelingen en op tijd tot actie overgaan. Het zal niet de eerste sector zijn die op korte termijn volledig verstoord is.

Hubert Friederich

Director bij Deloitte

-------------------------------

Hubert Friederich is één van de sprekers tijdens de e-Health Convention op 29 september. Op deze dag wordt een antwoord gezocht op de vraag: wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie, die de aanjagers zijn voor verhogen van kwaliteit van zorg en zorgefficiency? De e-Health Convention is een interactieve congresdag met in totaal zo'n 25 sessies van interviews, presentaties, debatten en een info-lounge met live demo’s van innovaties.

Hubert Friederich_311

4 Reacties

om een reactie achter te laten

V. Valk

20 september 2015

Al die bezuinigingen zijn wrang en het treft vooral die mensen die toch al moeite hebben om rond te komen en voor wie het perspectief op enige inkomensverbetering afhankelijk is van toeval in de loterij ...of van politieke kleur van kabinet/gemeenteraad.

Veronica van Nederveen

20 september 2015

De beschreven dynamiek komt pas echt ten goede aan patiënten als deze ook goed wordt georganiseerd. En juist dat is niet de sterkste kant van de NL zorg. Te laat, te weinig afstemming, te weinig communicatie richting de patiënt, laat staan beslissen mét de patiënt. Met sub-optimale kwaliteit van zorg als resultaat.
Zonde van de tijd, zonde van het geld.
Patient advocates weten daar alles van.

Sjors van Leeuwen

22 september 2015

Het zijn zeker ontwikkelingen die invloed gaan hebben. De vraag is hoe snel het e.e.a. gaat. Zorgorganisaties, patienten en zorgprofessionals moeten mee kunnen en mee willen doen. Zorgorganisaties zijn vaak nog onvoldoende marktgericht, wendbaar en innovatief. Ook wordt de meeste zorg nu nog geleverd aan de oudere, minder digitale, generaties patienten. Verder komt uit onderzoek van Nivel e.a. naar voren dat grofweg één op de twee Nederlanders moeite heeft om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Het ontbreekt aan kennis, motivatie, vaardigheden en zelfvertrouwen. Tel daarbij op dat de meeste zorginnovaties techniek gedreven zijn en in de ogen van patienten en zorgprofessionals te weinig toegevoegde waarde bieden en de uitdagingen zijn duidelijk.

Bernice

23 september 2015

Bij het laatste punt: digitale zorgplatformen wil ik ook graag <a href="http://www.hulpwinkel.nl/">webshops in hulpmiddelen</a> toevoegen. Daarbij neemt de patiënt of mantelzorger ook het heft in eigen handen. Werden hulpmiddelen eerst nog groot in gekocht door instellingen, nu kunnen patiënten individueel hun keuzes maken!

Top