Finance

De relatie tussen toezicht en honorering

Het pleidooi van André Goedée, voorzitter van de raad van toezicht van het Amphia Ziekenhuis in Breda, bij minister Edith Schippers om bestuurders van ziekenhuizen vrij te stellen van de Wet normering bezoldiging topinkomens (WNT) verdient een aantal scherpe kanttekeningen.

De WNT houdt kort gezegd in dat bestuurders in de (semi-)publieke sector niet meer mogen verdienen dan een minister. Voor 2015 is dat bedrag vastgesteld op 178.000 euro (inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage en onkosten). In het artikel stelt Goedée dat 'de wet het aantrekken van goede mensen in de weg staat'. Impliciet velt hij hiermee ook een waardeoordeel over de leden van Nederlandse kabinetten. Met hun salaris kunnen zij dus geen 'goede mensen' zijn. Natuurlijk bedoelt Goedée hiermee dat ze niet de goede mensen voor die functie zijn, maar zo zegt hij het niet.

Lucratieve overgangsregeling

Wat er werkelijk speelt is het naderende einde van de lucratieve overgangsregeling voor bestuurders met een topinkomen, wier dienstverband voor het in werking treden van bovengenoemde wet is ingegaan. De toezichthouder spreekt namelijk in hetzelfde artikel zijn vrees uit dat het 'lastig zal worden om het huidige, prima functionerende bestuur bij elkaar te houden als ze zo’n fors deel van hun salaris moeten inleveren'. Dat salaris is volgens een door omroep Brabant gepubliceerde tabel hoog genoeg om in de top 15 van Brabantse teveelverdieners in de (semi-)publieke sector te staan. Respectievelijk op plaats 7 met 294.091 euro en plaats 9 met 281.242 euro.

Goedée beschouwt hen door de kwalificatie 'prima functionerend bestuur' expliciet als 'goede mensen', maar daar valt het een en ander op af te dingen. De vrees van Goedée is namelijk dat bij deze mensen het geld belangrijker is dan de zaak waar zij voor staan, de Amphia ziekenhuizen. Goedée doet hetzelfde als wat ABN AMRO-topman Zalm eerder deed toen hij graaicultuur een 'inlevercultuur' noemde. En tegelijk diskwalificeert hij de mensen waarvoor hij denkt op te komen.

Onbeschaamd

Hoe zou het gesteld zijn met het niveau van het toezicht dat plaatsvindt onder voorzitter André Goedée? Sinds de gerechtelijke uitspraak die VVD-coryfee Loek Hermans ten val bracht, is het gerechtvaardigd om deze vraag te stellen. En zeker als de betreffende toezichthouder zich zo onbeschaamd durft uit te laten.

Frits Kappers

Woordvoerder van het comité Actie voor Bethesda

 Frits Kappers_311

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Olaf Wijman

11 november 2015

André Goedée moet inderdaad nog maar eens heel goed nadenken!

Peter Koopman

12 november 2015

Peter Koopman. Het is opmerkelijk dat een intern toezichthouder zich zo laat horen. Of de lokale functie "bestuurder algemeen ziekenhuis" goed te vergelijken valt met een nationale politieke functie kan men zich afvragen. Een bestuurder is naar mijn mening zichtbaar als exponent van die zorgorganisatie. Een honorering die x maal het laagste salaris in een primair procesfunctie betreft zou beter verdedigbaar zijn. Waarom een politiek functiewaarderingssysteem?

Patrick van der Voorn

15 november 2015

We ontvingen reeds een aantal leuke reacties via de mail. Dank.

Onze 2 vorige artikels rond het thema Klantgerichtheid en Aandacht kunt u vinden via de site van Diana de Boer: http://bit.ly/AvanNoodzaak

Tevens hebben we een handige vragenlijst (pdf) voorbereid die u kunt gebruiken om de focus en gedeelde noodzaak van de (interne) klant- en servicegerichtheid in uw organisatie in kaart te brengen.
Deze kunt u aanvragen per mail op: patrick@vandervoorn.biz

Top