HRM

De verandering in de zorg komt van onderop

Er is een groeiende vernieuwingsbeweging van studenten, docenten, professionals en ambtenaren die op regionaal niveau de handen ineen slaan om vandaag antwoord te vinden op de vragen van morgen. De uitdaging is: hoe kunnen we iedereen nu en in de toekomst de best mogelijke zorg bieden?

Door technologische, demografische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen veranderen onze levens – en daarmee ook zorg en welzijn – voortdurend. Daarom hebben we zorgprofessionals nodig die opgeleid zijn om met nieuwe behoeften te kunnen meebewegen. Hiervoor is samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal.

Dat gebeurt al overal in het land. Ik noem drie voorbeelden: op de Veluwe hebben onderwijsinstellingen en zorgorganisaties in de Care Academy samen opleidingen ontwikkeld voor scholing en bijscholing voor studenten en medewerkers in de zorg; binnen het Amsterdamse MakeHealth werken patiënten, zorgprofessionals (in opleiding), ziekenhuizen, ontwerpers/kunstenaars en zorgondernemers samen aan het zelf maken van zorgoplossingen; en in Amersfoort resulteert de samenwerking tussen de Koperhorst en MBO Amersfoort in zorgonderwijs dat volledig in de praktijkomgeving wordt gegeven.

Gezamenlijke inspanningen

Deze samenwerkingsinitiatieven maken dagelijks het verschil voor professionals, studenten en cliënten. Het zijn prachtige voorbeelden van gezamenlijke inspanning waarbij het belang van mensen voorop staat. Op regionaal niveau worden dit soort initiatieven met elkaar verbonden en zichtbaar gemaakt voor en door werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden in regionale zorgpacten: samenwerkingen waarin de gezamenlijke regionale ambities voor betere zorg zijn geconcretiseerd in doe-agenda’s. Het is mooi om te zien hoe dit leidt tot inzicht in elkaars werk en als gevolg daarvan tot nieuwe initiatieven en efficiëntere werkmethoden.

Het Zorgpact ondersteunt deze vernieuwingsbeweging in zorg en welzijn door een gezamenlijke aanpak in de regio’s te stimuleren, goede voorbeelden te delen en belemmeringen voor de samenwerking (bv. in wet- en regelgeving) weg te nemen. We verbinden de regionale samenwerkingen aan elkaar om van en met elkaar te leren en zo samen te werken aan de beste zorg voor iedereen nu en in de toekomst.

Doekle Terpstra

Aanjager Zorgpact

Doekle_Terpstra_311

---

Iedereen die bij wil dragen aan het vormgeven aan de beste zorg, is van harte uitgenodigd om zich bij de beweging aan te sluiten en zijn kennis en ervaring te delen. Op 8 december organiseert het Zorgpact een landelijke werkdag waarop we al deze mensen samen brengen om de goede voorbeelden en uitdagingen van verandering met elkaar te delen. U kunt daar ook aan bijdragen, door als deelnemer aanwezig te zijn én door uw goede voorbeeld, vraag of casus te presenteren. U kunt nog tot en met vrijdag 23 september a.s. een voorstel indienen via www.landelijkewerkdagzorgpact.nl. Doe ook mee en help zo de verandering van onderop te versterken!

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

22 september 2016

Waardering voor alle inspanningen om ook op lokaal en regionaal niveau de gewenste (inter-)nationale inzichten voor bijvoorbeeld de beroepsuitoefening van verpleegkundigen in praktijk te brengen. Een sterk accent op GVO en de moderne generalistische visie vanuit dit (internationaal) beroep zullen daarbij centraal blijven staan, zo neem ik aan. Vanzelfsprekend is daarenboven de situationele afstemming op beschikbare functies in diverse sectoren aan de orde. Procesmatig aanjagen en inhoudelijk vernieuwen ( beroepsprofielen 2012 ) gaan zo hand in hand. Goed nieuws!

Gijs van Loef

6 november 2016

Beste Doekle, klopt helemaal: de verandering komt van onderop, begint vanuit de basis. Bottom-Up. Maar de verandering stagneert, omdat de top niet mee wil. Top-Down blokkeert de verandering. En juist daar ligt jouw kracht: jij hebt toegang tot die top. Zet je jezelf in je kracht?

Top