BLOG

Stop met bangmakerij over integrale geboortezorg

Bangmakerij is geen oplossing. Dat schreef ik vorig jaar op deze plek in een blog. De Nederlandse Zorgautoriteit startte toen een beleidsregel voor integrale geboortezorg.

We boden én bieden verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen de mogelijkheid samen multidisciplinaire zorg te leveren aan zwangere vrouwen. Om hen zoveel mogelijk comfort en uiteraard goede zorg te kunnen bieden tijdens een belangrijke periode in hun leven. Verschillende disciplines werken samen in de geboortezorg aan hetzelfde doel: optimale zorg voor moeder en kind.

Helaas is bangmakerij over integrale geboortezorg een jaar later nog aan de orde van de dag. Vrouwen zouden tijdens de zwangerschap niet kunnen overstappen naar een andere verloskundige of gynaecoloog als de zorgverleners in de regio gebruikmaken van het integraal tarief. Het is een totaal verkeerde voorstelling van zaken en het maakt mensen alleen maar onnodig ongerust. De NZa garandeert keuzevrijheid van vrouwen in het experiment integrale geboortezorg. In een beslissing op bezwaar die de NZa al heeft vastgesteld is dat ook uitdrukkelijk bepaald.

Inhoudelijke bezwaren

Het College voor Beroep in het bedrijfsleven (CBb) vindt het proefprocessenfonds Clara Wichmann wél een belanghebbende bij het besluit van de NZa over integrale tarieven in de geboortezorg. Het CBb geeft echter geen oordeel over het inhoudelijke bezwaar van Clara Wichmann. Dat betekent vooralsnog alleen dat de NZa inhoudelijk naar het bezwaar moet gaan kijken. En dat gaan we doen, waarbij nog eens serieus naar de argumenten van Clara Wichmann zal worden gekeken

Zes regio’s zijn dit jaar begonnen met integrale bekostiging van geboortezorg. Een unieke prestatie waarbij voor het eerst in Nederland het financiële schot tussen de eerste en tweede lijn is doorbroken. En we hopen dat in 2018 veel meer regio’s zich aansluiten bij deze transitie, want we staan voor deze ontwikkeling. Samen gaan we in beeld brengen wat er wel en juist niet werkt, zodat regio’s van elkaar kunnen leren. Ook gaan we kijken of er ongewenste effecten zijn. We sturen bij als dat nodig is.

Verandering is wennen

De ontwikkelingen in de zorg staan niet stil en dat betekent dat er veranderingen op stapel staan. Dat is voor iedereen wennen en niet altijd makkelijk. Toch is stemmingmakerij en onrust zaaien niet de oplossing. Daar wordt de zorg niet beter van. Laten we dus in gesprek blijven, naar elkaar luisteren en elkaar durven begrijpen. Zodat we samen kunnen werken aan hetzelfde belang: goede, integrale zorg voor de zwangere vrouw en haar kind.

Marian Kaljouw

voorzitter raad van bestuur NZa

Marian Kaljouw_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Henri Plagge

2 juli 2017

Integrale geboortezorg en integrale bekostiging van geboortezorg zijn niet hetzelfde. Er moet nog wel iets veranderen om de experimenten ook structureel doelmatig te laten worden. Acm, fiscus en verzekeraars zijn allemaal zijn zeker nog niet op 1 lijn met zorgaanbieders om zaken praktisch en dicht bij de bedoeling te organiseren. Extra administratie in de keten en veel nieuwe rechtspersonen zijn het gevolg. Laten we hopen dat de geboortezorg hier beter van wordt.

Top