Vastgoed

Nederlands zorgsysteem scoort op alle facetten hoog, klopt dat wel?

Op 29 januari 2018 verscheen het rapport 'Euro Health Consumer Index 2017' waarin de staat van de gezondheidszorg in 36 Europese landen wordt gemeten. Dit wordt dan met name bekeken vanuit het gezichtspunt van de 'patiënt' ofwel consument.

Deze index, die sinds 2006 bestaat, geeft een score aan de zorgstelsels van de Europese landen op vele facetten. Van medicijnverkoop tot totale kosten van het zorgsysteem en van patiëntenrechten tot wachtlijsten. Nederland is 'best of class' en scoort hoog op verschillende onderdelen.

Het is interessant om in te zoomen op het onderdeel van de ouderenzorg, waarbij wordt gekeken naar het aantal beschikbare plaatsen per 100 duizend 65-plussers. Nederland doet mee in de top, maar staat met een vijfde plaats niet bovenaan.

Een rekensom leert dat de score die hier wordt aangehouden eigenlijk te hoog is en in de komende jaren zal verslechteren. In de onderstaande diagram uit het rapport blijkt dat Nederland per 100 duizend 65-plussers circa zesduizend plaatsen voor ouderenhuisvesting telt.

who-rapport

Met 3,1 miljoen 65-plussers in 2017, zoals becijferd door het CBS, zou dat 186 duizend plaatsen opleveren. Dat getal is fors hoger dan bijvoorbeeld het totaal aantal verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen in 2010 (156 duizend)! Met de uitstroom van het aantal verzorgingshuisplaatsen in het kader van scheiden van wonen en zorg neemt dit getal de laatste jaren af. In 2015 woonden volgens het Zorginstituut Nederland nog zo'n 129 duizend mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis, waarvan er zo'n 50 duizend een indicatie van ZZP 1-4 hadden.

Capaciteit nodig

Met de aanname dat ongeveer de helft van de mensen met een indicatie van ZZP-4 niet meer 'institutioneel' wordt opgevangen, kom je op ongeveer 100 duizend plaatsen uit rond 2018. Dit aantal plaatsen sluit dan weer aardig aan bij een eerdere inschatting die door het ministerie van VWS is gemaakt dat er op de lange termijn een capaciteit nodig is van zo'n 116 plaatsen per duizend 80-plussers. Met 800 duizend 80-plussers rond 2018 kom je dan inderdaad aardig in de richting van 100 duizend plaatsen.

Als we de getallen weer terugrekenen vanuit deze aantallen, dan zou Nederland uitkomen op 3300 in plaats van zesduizend plaatsen per 100 duizend 65-plussers; ergens tussen Cyprus en Litouwen.

Wegzakken

Bij de bepaling van de volgende index ligt het verlies van de overall eerste plaats op de loer door het stevig wegzakken op het onderdeel ouderenzorg!  

Opvallend is overigens dat landen met een echte 'familiecultuur', zoals Italië en Griekenland, inderdaad laag scoren met het aantal beschikbare plaatsen. Hier wordt de opvang dus blijkbaar in de familie georganiseerd.

Michiel Wentges
Partner en sectormanager zorg bij bbn-BOB

Michiel Wentges_nieuw_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

9 februari 2018

Nee, dat klopt niet. Video (8:55 min.) 'Hoe Goed is Onze Gezondheidszorg?' > https://gijsvanloef.nl/2017/12/24/hoe-goed-is-onze-gezondheidszorg-2/

Marion Frissen

9 februari 2018

In het rapport over de EHCI van Health Consumer Powerhouse staat expliciet dat Nederland niet kan claimen dat het over de hele linie het beste zorgsysteem heeft (zie de disclaimer op pagina 9). Op 3 van de 6 gebieden scoort Nederland het hoogst. En het onderzoek is gelimiteerd tot het meten van de ”consumer of friendliness of the healthcaresystem”. Hoe deze meting precies is uitgevoerd valt overigens niet op te maken uit het rapport. Zonder uitleg over de gebruikte methode en over wat de uitkomsten wel en niet zeggen, is de waarde van een ranking lijst niet zo groot. Zie ook het zeer interessante essay van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en het RIVM uit oktober 2016 hierover: https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/de-zorgstelselcompetitie.
Zojuist de video van Gijs van Loef bekeken. ”Hoe goed is onze gezondheidszorg?”. Geeft mooi inzicht in de factoren die relevant zijn voor het beoordelen van stelsels van gezondheidszorg.

Top