BLOG

Preventie start bij de mond

Donderdag 17 mei staat het Algemeen Overleg Preventie op de agenda van VWS. Met de aandacht voor preventie binnen het regeerakkoord liggen er enorme kansen om daadwerkelijk te komen tot minder curatieve handelingen. Het besluit de mondhygiënist verder te verzelfstandigen sluit goed aan bij het voornemen van het kabinet om in de gehele zorg meer in te zetten op het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Op 30 april heeft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport in een brief aan NVM-mondhygiënisten laten weten een volgende stap te gaan zetten met betrekking tot de zelfstandige bevoegdheid van de mondhygiënist. Hiermee geeft hij aan vertrouwen te hebben in de kwaliteit en deskundigheid van de mondhygiënist op het gebied van het boren van eerste kleine gaatjes, het maken van röntgenfoto’s en het toedienen van verdoving.

NVM-mondhygiënisten is blij met deze stap want op deze manier kan de mondhygiënist als dé zorgprofessional in de preventieve mondzorg zijn taken effectiever en efficiënter voor cliënten uitvoeren. Door een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zijn mondhygiënisten beter uitgerust om hun taak voor de preventieve mondzorg op zich te nemen en sluit aan bij de beleidsmatige keuze meer in te zetten op preventie. De meeste problemen in de mond zijn met goede zelfzorg te voorkomen en zal het eerste aangrijppunt moeten zijn om de mondgezondheid te verbeteren.

Jong en oud

De opleiding tot mondhygiënist voorziet al meer dan tien jaar in de nodige kwalificaties en vereisten om de drie handelingen bekwaam en deskundig uit te voeren. Nog voor de zomer wordt de benodigde AMvB voorgehangen bij de Tweede Kamer. Het gezond houden van de mond is belangrijk voor iedereen van jong tot oud en daar zal met deze wijziging nog beter op ingezet kunnen.

Donderdag 17 mei zal in de Tweede Kamer ook aan de essentie van goede preventie in de mondzorg en het belang van mondgezondheid aandacht gegeven moeten worden. Het preventieakkoord zet voor nu nadrukkelijk in op grote thema’s als stoppen met roken, obesitas en meer bewegen. Deze thema’s raken iedere zorgverlener. Als zorgverleners hun rol hierin pakken en de ruimte krijgen binnen het preventieakkoord kunnen ze hun specifieke bijdragen leveren, waardoor beleid en praktijk samensmelten. Uiteindelijk moet de preventie op de werkvloer van de grond komen en maakt ingezet beleid dit mogelijk.

Stoppen met roken

Mondzorgverleners zien hun cliënten met regelmaat. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van cliënten om te stoppen met roken, evenals bij de vroegsignalering van obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.

Het is belangrijk om over het eigen deskundigheidsgebied te kijken en kennis te hebben van de deskundigheid van andere zorgverleners. Daarbij is het logisch samen te werken met professionals uit het sociaal domein vanwege de toegevoegde waarde voor de cliënt. Cliënten die te maken hebben met onzekerheid in hun basisbehoefte zitten in de volgordelijkheid van zaken niet direct als eerste te wachten op adviezen over (mond)gezondheid of voeding.

Mindset

Preventie is dus een kwestie van beleidsmatige keuzes, de mindset van zorgverleners en samenwerken over de grenzen van het eigen domein. Waarbij zorgprofessionals elkaar kennen en weten te vinden. We zetten in op gedragsverandering te starten bij de mond.

Manon van Splunter – Schneider
Voorzitter NVM-mondhygiënisten

Manon van Splunter_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top