BLOG

Lichtpuntjes in zorgelijke tijden

Lichtpuntjes in zorgelijke tijden

Het zijn de donkere dagen voor Kerstmis. Ook figuurlijk: de eurocrisis, bezuinigingen. In de zorg: ziekenhuizen met liquiditeitsproblemen, ontslagen in de ggz, kortingen bij de huisartsen. Allemaal kommer en kwel.

Alhoewel, de afgelopen maand was er ook veel positief nieuws. In deze zorgelijke tijden is het goed om daar even bij stil te staan.

Langer leven

Ik begin dan met datgene waar het echt om draait: gezondheid. Het CBS meldde kort geleden dat de levensverwachting in Nederland sinds 2000 fors is gestegen. Voor mannen met ruim drie jaar, voor vrouwen met twee jaar. Het grootste deel van die stijging komt door een hogere resterende levensverwachting voor 65-plussers. Daarmee wordt een trend bevestigd die zich de afgelopen jaren versterkt heeft laten zien: we worden ouder, we leven langer in goede ervaren gezondheid, en de zorg levert daaraan een belangrijke bijdrage. Er is steeds meer bewijs dat de succesvolle aanpak van wachtlijsten -- die samen valt met de introductie van vraagsturing in de zorg, ook in vergelijking met het buitenland veel extra gezondheidswinst heeft opgeleverd. Vorige week kwam opnieuw onderzoek naar buiten waaruit bleek dat gedwongen wachten in de curatieve zorg nauwelijks meer voorkomt. Voor diegenen die nostalgisch zijn naar de goede oude aanbodsturing, dit is het gevolg: langer wachten en korter leven.

Lang leve het stelsel

Want ja, het Nederlandse zorgstelsel mag dan goed presteren, met de beste score voor kwaliteit en toegankelijkheid in veel internationale vergelijkingen, populair is het niet. Of toch wel? Ook hier goed nieuws: we mopperen wel, maar eigenlijk zijn we best tevreden. Zeker in vergelijking met andere landen. Uit de onlangs gepubliceerde Iris Global Health Survey blijkt dat Nederland zeer hoog scoort als het gaat om het vertrouwen in het zorgstelsel. Bijna 80 procent van de ondervraagden denkt dat de nationale gezondheidszorg (één van) de beste ter wereld is en dat het zorgstelsel ook in de toekomst toegang zal blijven geven tot zorg van hoge kwaliteit – scores die alleen in Frankrijk worden geëvenaard.

Somberheid troef

Van waar dan toch die somberheid? Want in de berichtgeving over het Iris-onderzoek wordt vooral benadrukt dat 58 procent van de Nederlanders denkt dat het in de toekomst allemaal minder wordt. Is dat gewoon onze klagerige volksaard? Nee, ik denk dat er wel meer aan de hand is. De politieke discussie over de houdbaarheid van de zorg – en de maatregelen die daarbij horen – begint zo langzamerhand door te sijpelen. En de Nederlandse burger ziet bezuinigingen op het pgb, hogere eigen betalingen, pakketverkleiningen, desondanks stijgende premies met een lagere zorgtoeslag en een langere compensatie voor chronisch zieken.

Lichtpunten

Eindigen we dus toch in mineur? Wat mij betreft niet. Want de winst van het houdbaarheidsdebat is dat ook de zorgsector zelf inmiddels inziet dat de bomen niet tot in de hemel groeien, en dat er grenzen zijn aan de mate waarin lasten kunnen worden neergelegd bij de burger. Het hoofdlijnenakkoord voor de ziekenhuiszorg en de nieuwe beloningsafspraken voor medisch specialisten zijn voorbeelden van een andere benadering, waarin verzekeraars, aanbieders en professionals zich gezamenlijk inspannen om de gezondheidszorg wezenlijk anders te organiseren. Met als doel: betere zorg voor hetzelfde geld. Dat doel is niet in één keer bereikt – zie de huidige discussie over de financiering van ziekenhuizen. Maar de mentaliteit is volstrekt anders dan een jaar geleden, toen het ondenkbaar was dat er serieus over nulgroei zou worden gesproken. Zoals het ook ondenkbaar was dat contracten al voor het eind van het jaar zouden worden afgesloten; voor het eind van volgend jaar was vroeg genoeg. Concentratie en spreiding op basis van kwaliteit – het is inmiddels gemeengoed geworden. Kortom, de lichtpuntjes worden heldere stippen op de muur. Dat belooft veel goeds.

Pieter Hasekamp

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

21 december 2011

Hasekamp: "Er is steeds meer bewijs dat de succesvolle aanpak van wachtlijsten -- die samen valt met de introductie van vraagsturing in de zorg, ook in vergelijking met het buitenland veel extra gezondheidswinst heeft opgeleverd." Dat bewijs ken ik niet terwijl dit toch echt mijn vakgebied is. Zou meneer Hasekamp wat referenties kunnen noemen?

Anoniem

22 december 2011

Het klopt inderdaad dat de levensverwachting en het aantal jaren in goede gezondheid stijgen.
Pieter Hasekamp vergeet alleen te vermelden dat de verschillen tussen hoger opgeleiden (rijken) en lager opgeleiden (armen) alleen maar toenemen. De levensverwachting en jaren in goede gezondheid zijn voor de lager opgeleiden juist afgenomen!
Niet echt positief maar iets om ons zorgen over te maken onder de kerstboom. En iets om serieus aan te pakken in 2012. Ons eerste goede voornemen van het jaar?

Power to the Patient

22 december 2011

Wat ZN ook vergeet is dat de Nederlandse zorg op de USA na de duurste van de Wereld is . Onze kankersterfte is erg hoog, onze kindersterfte ook, onze specialisten verdienen in koopkracht het meeste van de wereld. Onze preventie holt achteruit. Onze GGZ en zaken als adhd en autisme zijn ridicuul hoog en overbehandeld. We binden te veel mensen vast in bedden of isoleercellen, onze thuiszorg is goed maar de kwaliteit van VVT te laag. Dat is waar klanten op reageren erg duur en veel laten we het verbeterpunten noemen. Allemaal staafbaar uit WHO en OECD bronnen .

Dus Hasekamp niet te snel juichen er zijn te veel punten die beter kunnen en moeten en waar de verzekeraars mi actie op moeten nemen. De hoge score komt niet omdat het zo goed gaat maar omdat we niet weten wat er echt gebeurt en wat goed is .

Anoniem

22 december 2011

Helemaal eens met dhr. Hasekamp, dat mag ook gezegd worden. Alleen jammer dat er ook dit jaar wederom tussen de 1500 en 2000 slachtoffers als gevolg van onbedoelde gebeurtenissen/fouten in de ziekenhuizen weer gevallen zijn. Gebeurde dat nu maar op één dag dan was er sprake van een nationale ramp zou de media in rep en roer zijn en het land te klein. Zelfs de goed bedoelde VSM programma hebben nog niets veranderd en aantoonbare verbeteringen (invoering checklisten) worden met de snelheid van een slak die afremt voor de bocht ingevoerd. Maar voor de rest gaat het verder prima. Steeds beter eigenlijk maar wees gewaarschuwd, in het ziekenhuis loopt u tenminste 2x meer risico dan in het verkeer. Het is maar dat u het weet

Mitrasing

23 december 2011

Citaat: "Uit de onlangs gepubliceerde Iris Global Health Survey blijkt dat Nederland zeer hoog scoort als het gaat om het vertrouwen in het zorgstelsel."

Waar staat dat dan in het rapport?
Weinig burgers snappen nl iets van het zorgstelsel.

Top