• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Hans Buijing

    Ook de leden van Zorgthuisnl zijn gisteren in overgrote meerderheid akkoord gegaan met de nieuwe Cao. Wel hebben de leden aangedrongen op naleving van de Ova-afspraken door de financiers. Alleen zal de Ova (indexering) jaarlijks 1:1 door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren wordt doorgezet in de tarieven zijn de werkgevers in staat om de groei in salariskosten en overige Cao-kosten te dragen.

  2. Peter Koopman

    Mooi dat er in deze woelige tijd een pauze mogelijk werd: ook de CAO VVT is nu afgesloten: partijen zijn het eens. Maar ActiZ ( zie bericht voorzitter over struktureel 1 miljard tekort ) en bijv. NU ‘91 zien nog veel achterstand in de rechtmatige honorering van o.a. Verpleegkundigen en verzorgenden IG. Deze “rekening ligt bij de overheid” en betreft het SERadvies peil mei 2021 dat deze loonschalen 9% achter lopen bij de marktsectoren en dit dus ook betreffende de pensioengrondslag en indexeringen! Dat alles is nu met deze CAO niet gerepareerd en niet verwerkt in de tarieven, die dus niet eerlijk zijn! Ook de recente andere Branche cao’s tobben met dit gegeven. Het wordt tijd om naar één sectorale ( nationale ) CAO te streven, zoals de RVS vorig jaar ook op wees en waar NU’91 al jaren voor pleit. Immers ook de groeiende onderlinge arbeidsmarktconcurrentie is niet productief in relatie tot meer uitdagende banen daarbuiten. Al deze branche-energie over eerlijke arbeidsvoorwaarden stranden nu bij de onwillige overheid ( verdeel en heers politiek ). Laat de BoZ en sociale partners dit oppakken!