• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. herman@ookbegeleiding.nl

  Alweer deze constatering. Ook al zo opgetekend door Follow the Money en Pointer. Hoe is de ontwikkeling, kijkende naar afgelopen jaar 2020? En hoe verhoudt zich dit tot de nieuwe inrichting van het sociale domein sinds 2015. Roepen dat er te veel winst gemaakt wordt, prima maar dan wel heel genuanceerd, a.u.b.. (bijvoorbeeld: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gezinshuisouders-werken-zich-te-pletter-voor.19040345.lynkx?tid=TIDP1801250X22F1B2E905404F2B8E247CDD55088271YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur )En wat gaan we er aan doen? Idee: een moratorium op BV’s voor partijen die in dit domein werkzaam zijn. Transparantie waarborgen? Beter toepassen van de zorgbrede governance code? Relaties bouwen op vertrouwen i.p.v. argwaan? Er is heel veel mogelijk om zaken te verbeteren, maar dan moeten inkopende partijen wel anders gaan acteren.

 2. Communicatie Driestroom

  Excuses zouden gepast zijn

  De geschiedenis herhaalt zich. Vrijwel exact een jaar geleden werd in de online media commotie veroorzaakt door een op foute aannames gebaseerd artikel waarin gezinshuisouders weggezet werden als grootverdieners.

  Op woensdag 24 en donderdag 25 november is er opnieuw veel ruis over het verdienmodel van gezinshuizen en de vermeende buitensporige winsten in deze sector. De kop en inhoud van het artikel van Binnenlands Bestuur dat op woensdag verscheen (‘Jeugdzorgaanbieders maken buitensporige winsten’) was generaliserend en ongenuanceerd. Het artikel dat een dag later werd gepubliceerd (‘Gezinshuisouders werken zich te pletter voor schijntje’) sloeg gelukkig al een genuanceerdere toon aan, maar het kwaad was al geschied: een ondankbare klap in het gezicht van al onze gezinshuisouders die zich 24 uur per dag, 7 dagen per week inspannen voor een zeer complexe doelgroep.

  Binnenlands Bestuur zou zich, met het door hen ingehuurde onderzoeksbureau Kurtosis, bewust moeten zijn van de schade die wordt toegebracht aan onze jeugdzorgprofessionals in de gezinshuizen. Je mag niet zomaar wat roepen. Journalistiek behoort hoor en wederhoor te behelzen. Onze gezinshuisouders leveren, met hart en ziel, een onmisbare bijdrage aan de transformatie van de jeugdzorg, een van de doelstellingen vanuit de Jeugdwet. De artikelen van Binnenlands Bestuur zijn een onverdiende klap in het gezicht van professionals.

  Sinds de invoering van de Jeugdwet is het tempo van de professionalisering hoog, en de kwaliteit verbeterd. Daarmee is niet alleen de zorg voor het reguliere gezinshuis uitstekend, ook komen er steeds meer mogelijkheden voor kleinschalig en gezinsgericht wonen voor kinderen die nu nog in leefgroepen op terreinen gehuisvest worden. De bonafide gezinshuisketens steken hierin veel energie en verdienen daarmee ons uiterste respect.

  Het adviestarief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sluit aan bij de norm die de Stichting Driestroom, bij ontbreken van wettelijke kader, aan onze gezinshuisouders hebben opgelegd.

  Follow the Money gaf eerder blijk jaarrekeningen wél te kunnen lezen. Ook snapten ze wat de maatschappelijke waarde van onze zorg is.

  We nodigen de voltallige redactie van Binnenlands Bestuur van harte uit een dag mee te draaien in een van onze gezinshuizen. En laten we daarna verder gaan met het verwezenlijken van onze idealen.

  26 november 2021 — Driestroom en de Driestroom Ondernemers