• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 3

  1. Peter Koopman

    Functie “ziekenhuisarts” rechtvaardigt geen VWS bekostigde functie-scholing meer uit algemene middelen. Aanvullende functie-training na de generalistische basis beroepsopleiding ( arts ) is zaak van lokale ziekenhuisorganisatie of branche ( i.c. NVZ of FNU ). De erkende opleidingen tot profilering of specialist in de geneeskunde blijven wel bekostigd. Ziekenhuiszorg biedt ( smalle/ verdiepte ) medisch specialistische zorg in aanvulling op generalistische huisartsenzorg ( brede/ basis medische zorg). Ziekenhuiszorg is echter ook multiprofessionele individuele gezondheidszorg (i.c. verpleegkundige- en para-medische zorg ). Ook hier is onderscheid te maken tussen breed basisberoepsgericht onderwijs ( bijv. MBOV en HBOV ), erkende profilering of specialisering ( o.a. Verpleegkundig specialist ) of functiegerichte branche scholing. Hel lijkt me derhalve geen verrassend besluit van de huidige Minister.

  2. hmcmanagement

    Verrassend is het besluit van de minister inderdaad niet. Helaas want daarmee laat hij blijken dat hij (nog) meer wil leunen op de eigen inspanning en verantwoordelijkheid van de patiënt en daarachter het vangnet huisartspraktijk. En laat dat nu ook samengaan met kostenverlaging. Al langere tijd zien we het verschuiven van zorgdienstverlening van 2e lijn naar 1e lijn en tenslotte 0e lijn (lees kosten voor rekening van de cliënt/consument). Steeds meer verandert de patiënt in cliënt/consument met bijbehorende eigen verantwoordelijkheid voor gebruik van de zorgdienstverlening. En dat komt goed uit want de zorgkosten lopen hard op (nieuwe berekeningen VWS, skipr 08-06-2022). Dat de minister het dus niet of nauwelijks heeft over het gebrek aan een coördinerend specialisme dat kan voorkomen dat de zorgbehoevende verdwaalt in het verzuilde stelsel der talloze (super)specialismen is logisch. Immers, erkenning daarvan zadelt hem op met een financieringsvraagstuk. En daar zit hij niet op te wachten.

  3. Koos Dirkse

    Op magistrale wijze geeft hij uiting om de zorg verder af te breken, waarmee het kabinet al jaren bezig is. Zijn denkwijze: “Iedere arts wordt geacht basale geneeskundige competenties te hebben die ingezet kunnen worden om patiënten te behandelen” geeft aan dat de huisartsopleiding ook overbodig zou zijn! Hoe komt zo’n man op die post!