• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Peter Koopman

    Mooi dat er, vanuit een patiëntenperspectief bezien enige rust terugkeert in de algemene ziekenhuizen. Chapeau voor de werkgevers NVZ en vakbonden ( NU’91 en FBZ ) en vakcentrales ( CNV en FNV ). Wat blijft is de ergenis over het te beperkt nationaal en lokaal budget en het uitblijven van steun ( aanpassing OVA ) van de systeemverantwoordelijke: VWS in Rutte IV context. Immers de structurele loonkloof (AWVN/SER 2021) van oa verpleegkundigen is hiermee nog steeds niet opgelost. Ook het groeiend tekort aan professionals IN de zorg is hiermee niet te stuiten. Recent verscheen een opvallende studie in opdracht van de beroepsvereniging van HRM professionals in de gezondheidszorg uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin wordt gepleit voor passend HRM beleid en als middel een toetsingsinstrument aangeboden. Met name ook de prioriteit van HRM in beleid en op de bestuurstafel komt helder aan de orde. Ook opvallend: de trend om vooral kleine arbeidscontracten aan te bieden is evenals de behoefte aal grootschalige zorgorganisaties te bezien in reactie op de marktwerking en daarmee grotere risico’s in de bedrijfsvoering dan voorheen ( zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders moeten grotere buffers beschikbaar hebben). Vraag: wordt “Zorg” daardoor niet veel te veel vanuit economische perspectieven en te weinig vanuit humane ( patiënten, medewerkers) belangen geregeerd?