• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. hmcmanagement

    Dit advies van de NZa onderstreept het echec van de positionering in 2006 van de zorgverzekeraars als regisserende verlengde arm van de overheid. Immers, in die positie gemanoeuvreerd zouden de zorgverzekeraars de partij moeten zijn die de benodigde samenwerking moeten regelen in het kader van hun zorgplicht. Maar al vele jaren is gebleken dat zij daartoe niet in staat zijn. Akkoorden en het IZA zijn noodzakelijk gebleken om datgene tot stand te brengen dat de zorgverzekeraars niet voor elkaar kregen. En nu zijn we beland in een situatie waarin allerlei partijen aan het stuur trekken: VWS, zorgverzekeraars, Regionale samenwerkingsverbanden, enz. Het moge duidelijk zijn, we zijn beland in een bestuurlijk en organisatorisch moeras. Hopelijk wordt dat op korte termijn voldoende duidelijk voor politiek, beide Kamers en het Kabinet. Zodanig dat er een heldere keuze komt: of de zorgverzekeraars handhaven als zorgregisseurs met de verplichting om de zorgplicht op eigen kracht en macht volledig waar te maken, of de regie weer in handen van de Rijksoverheid. Mevrouw Schippers kan in het laatste geval als Minister van VWS in de herkansing orde op zaken stellen.