• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 4

 1. Hippocratez

  Citaat:”Het zou een belangrijke productieprikkel wegnemen, waardoor er minder handelingen zouden worden gedeclareerd en er minder onnodige zorg zou worden geleverd”
  Wie heeft dit opgeschreven? Heeft hij/zij dan geen enkele kennis over hoe de cure in elkaar zit?
  Ziekenhuizen maken met de verzekeraars afspraken over productie en vergoedingen. Niet de dokters. We zitten al jarenlang in een keurslijf waarin we beknot worden. Je kunt wel meer doen dan afgesproken, maar het wordt niet vergoed. Bovendien zijn er al allerlei andere intiatieven gaande om de kosten in de hand te houden (deelbudgetten, zorg naar 1e lijn verplaatsen, etc etc). Bovengenoemde uitspraak doet het goed voor de bühne en sentiment, werkt rolbevestigend naar het publiek (zie je wel die graaiers), maar is enorm onjuist.

 2. Mauk van Heemstra InVerbindingZijn

  “Overigens staat in beide documenten dat het zowel de kostenbeheersing als de kwaliteit van zorg ten goede zou komen als specialisten in loondienst gaan”…. zijn dat niet beide dé belangrijkste argumenten om keuzes op te baseren? Het gaat met de zorg toch primair om de kwaliteit van de zorg en secundair om zorgkosten te beteugelen?
  De rest is ondergeschikt uitregelen!
  Onmiddellijk doorzetten dus!

 3. Hygieia Consultants

  Het zou verstandig indien de minister het rapport van AKD nog eens goed toetst op realiteitsgehalte en juridisch realiseerbaarheid. Zo ook de doorrekeningen die er gemaakt zijn door Deloitte. De doorrekening gaat voorbij aan het feit dat 1 fte medisch specialist in loondienst formatief maar 80% inzetbaar is vanwege de 42/43 weken werken in verband met verlof en tussen de 10 tot 30% minder productie levert. Dat betekent extra inzet van formatie en levert per saldo geen kostenreductie op. Kijk naar de ziekenhuizen waar (overwegend) medisch specialisten werkzaam zijn in dienstverband. Soms zijn dat ook juist de probleemziekenhuizen. En ook in dienst verband wordt onzinnige zorg verleend en moet het budget van het ziekenhuis worden gevuld om bedrijfseconomisch te kunnen draaien. Zowel de dienstverbanders als de vrij gevestigden moeten dit doen binnen de zorginhoudelijke en financiële kaders die het ziekenhuis overeenkomst met de verzekeraars. De discussies in Den Haag gaat over inkomensnivellering door de winstaftrek (ondernemerschap) ter discussie te stellen maar vooral wie de zeggenschap binnen het ziekenhuis zou hebben. Die zeggenschap ligt niet anders in een (overwegend) dienstverband ziekenhuis vergeleken met vrij gevestigden. Men zou zich in relatie tot de kosten druk moeten maken om de povere ondernemingsstructuur, het beperkte personeelsbeleid en het het systeem dat van als het budget maar de begroting dekt. Een inefficiënt systeem dat niet aanzet tot kostenbeheersing. De positie van de medisch specialisten is de drogreden voor politiek en ziekenhuis bestuurder om het falen van het huidige systeem te verhullen. Een parlementaire enquête is op zijn plaats m.b.t. 25 jaar slecht beleid. Leg het integrale tarief weer bij de medisch specialist zoals 45 jaar geleden. Toen liepen de kosten niet uit de hand omdat de kosten destijds veel beheersbaarder waren onder aansturing van de medisch specialisten. Dat vergt een veel bredere aanpak door de minister en haar beleidsmakers, die ook nog eens goed moeten kijken naar de complexiteit van de DBC’s. Stop daarom met de drogreden en kom met een echte aanpak. mvg. Peter de Leede pdl@hyconsult.nl