• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Hans Buijing

    Dus mensen die vanwege kwetsbaarheid, bijvoorbeeld ouderdom of ziekte, in aanmerking komen voor de Wmo, maken meer gebruik van de huisartsen. Zou het andersom kunnen dat die mensen vanwege hun kwetsbaarheid (zoals ouderdom of ziekte) vaker bij de huisarts zijn en daarom kwalificeren voor de Wmo? En dat dus de groep die al eerder zichtbaar was bij de huisartsen vanwege oplopende kwetsbaarheid terecht in de Wmo zit (na het keukentafel gesprek enz.). En dat dit ook laat zien – relevant voor de zorgverzekeraars misschien – dat die kwetsbaarheid ook correleert met de economische omstandigheid (arme/rijke wijken) waarin die kwetsbaren zich bevinden. En dat er ook wonderlijk genoeg een correlatie is tussen arme/rijke wijken en migratie achtergrond. En dat hier zichtbaar wordt hoe we in Nederland een grote verschil kennen tussen de zorgvraag van mensen uit de zogenaamde hoge en lage SES (sociaal economische Status) en hoe kwetsbaarheid en zorgvraag sterk beïnvloedt worden door de maatschappelijke context? Het lijkt me dan tijd om de discussie over zorgprofielen heel snel een vervolg te geven.