• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Peter Koopman

    Mooi dat BIG II nu geschiedenis is ( nb poging om twee niveaus in het basisberoep wettelijk te verankeren ). Art. 3 Wet BIG kent één basisBEROEP: “verpleegkundige” dat als (inter-) nationale startkwalificatie geldt voor het werken als zzp/particulier verpleegkundige en voor de vele lokale FUNCTIES in loondienst. Bij “verpleegkundige functies” wordt actuele (her-) inschrijving in het BIG-register verlangd. Bij “peri-verpleegkundige functies” kan men ook als niet ( meer ) praktiserend verpleegkundige zonder deze registratie een functie uitoefenen ( bijvoorbeeld als bestuurder of manager of onderzoeker met een verpleegkundige basis. In deze categorie functies wordt het blijven behoren tot de “verpleegkundige beroepsgroep” door de lokale werkgever wel op prijs gesteld. Ook zijn er veel functies waarbij tot de functie-eisen naast de verpleegkundige basis ook een niet-verpleegkundige basis mogelijk acht, zoals bijvoorbeeld bij peri-geneeskundige functies als operatie-assistent of POH somatiek of POH ggz. Dat laatste is ook het geval bij peri—agogische functies als groepsleider. Bij herregistratie als verpleegkundige wordt ook de praktische ervaring als verpleegkundige beschouwd. In puur verpleegkundige beroeps- of functie-uitoefening is dat vanzelfsprekend voldoende.

  2. Nancy A

    Redactie: Het actiecomite deelnemer aan het overleg de verklaring niet ondertekend; waarom is dat en waarom is de reden niet vermeld?

    BIG2 gaat gewoon door in ziekenhuizen, maar nu zonder wet en overgangsregeling, heel veel zijn er nu nog slechter af