Finance

Levensverwachting heeft beperkt effect op kosten

Het stijgen van de levensverwachting draagt slechts beperkt bij aan de groei in zorguitgaven. De kostenstijging door nieuwe technologie en het toenemende aantal ouderen is veel groter. Dat stelt Claudine de Meijer in haar proefschrift ‘Studies of health and long-term care expenditure growth in aging populations’.

De vergrijzing wordt vaak gezien als de belangrijkste oorzaak van de toenemende zorguitgaven, omdat zorguitgaven stijgen met de leeftijd. Dit perspectief is echter te beperkt, stelt De Meijer. De relatie tussen leeftijd en zorguitgaven is namelijk afhankelijk is van de gezondheid van mensen. Trends in gezondheid spelen een rol bij het bepalen van de bijdrage van de hogere levensverwachting aan de stijgende zorgkosten. Hierover is nog weinig bekend, betere informatie over gezondheid is dus nodig, stelt De Meijer, die donderdag 1 maart 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) promoveert.

Medisch handelen

De Meijer maakt in haar onderzoek onderscheid tussen verpleging en verzorging en de curatieve zorg. Bij verpleging en verzorging is de vergrijzing de voornaamste kostenfactor. Door het groeiende aandeel ouderen zullen de jaarlijkse uitgaven voor deze vorm van zorg de komende jaren aanzienlijk stijgen. De groei van de uitgaven voor curatieve zorg, zoals het ziekenhuis en geneesmiddelen, wordt echter vooral verklaard door veranderingen in medisch handelen. Hier spelen medische technologische vooruitgang en gezondheids(zorg)beleid een belangrijke rol, stelt De Meijer.


 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top