Vastgoed

Orbis mag kapitaal niet versneld afschrijven

Orbis mag kapitaal niet versneld afschrijven

Orbis kan geen beroep doen op het overgangsbeleid van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om 10,7 miljoen euro versneld te mogen afschrijven. Tot deze uitspraak kwam het College van Beroep voor het bedrijfsleven donderdag 12 juli in de zaak van Stichting Orbis Medisch en Zorgconcern (Orbis) tegen de NZa.

Volgens Orbis biedt het nieuwe systeem van prestatiebekostiging voor ziekenhuizen onvoldoende financiële dekking voor de kapitaallasten van het oude Maaslandziekenhuis te Sittard. Daarom had Orbis een verzoek ingediend bij de NZa om 10,7 miljoen versneld te mogen afschrijven. De NZa wees dit verzoek af.

Overgangsbeleid

Volgens het College is het overgangsbeleid niet van toepassing, omdat het bij het oude Maaslandziekenhuis niet om immateriële vaste activa gaat, zoals bedoeld in het overgangsbeleid van NZa. Daarom verklaart het College het beroep van Orbis ongegrond, meldt de site Rechtspraak.nl. Wel van toepassing is de Beleidsregel Afschrijving, maar deze voorziet niet in de mogelijkheid van versnelde afschrijving. Ook heeft Orbis geen andere geen feiten aangedragen die NZa reden hadden moeten geven om in het geval van Orbis af te wijken van haar beleid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top