ACTUEEL

OMS: specialist niet schuldig aan kostenstijging

Medisch specialisten worden niet geprikkeld om overbodig of ondoelmatig te behandelen. Dat stelt de Orde van Medisch Specialisten (OMS) in een reactie op het advies van Ab Klink over het beteugelen van de zorgkosten.

Klink stelde in dat advies dat de zorgkosten stijgen doordat er veel onnodige zorg wordt geleverd. Dit komt doordat medisch specialisten worden betaald om te behandelen.

Constructieve oplossing

De OMS deelt die opvatting niet. “Het beeld van de medisch specialist als veroorzaker van stijgende zorgkosten klopt niet en draagt niet bij tot een constructieve oplossing om de kosten te beperken met behoud van goede kwaliteit van zorg.” Volgens de Orde is de zorg aan het bed juist ‘kwalitatief goed, doelmatig en professioneel georganiseerd’. Dit blijkt volgens de Orde uit een onzoek van SiRM in opdracht van de NVZ vereniging van ziekenhuizen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

17 augustus 2012

Het is de vraag of het rapport van het SiRM gezien mag worden als objectief rapport. Het is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die samen met de specialisten verweten worden teveel geldt op te souperen.

Er is een onderzoek geweest van in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland naar de praktijkvariatie in Nederlandse ziekenhuizen, wat meer objectief lijkt. Daaruit bleek dat in het ene ziekenhuis bij dezelfde klachten 2 tot 5,5 maal vaker geopereerd wordt dan in het andere.

En verontrustend is de bevinding van de OESO dat een dag liggen in een Nederlands ziekenhuis het duurst is in de hele wereld. Veel duurder dan in vergelijkbare landen als Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Finland. Weliswaar wordt er in Nederland veel meer poliklinisch gedaan, maar dan rijst de vraag waarom de kostenbesparing die dat oplevert niet doorberekend wordt.

Er zullen dus op zijn minst feedbacksystemen ingebouwd moeten worden in de zorg, die beter inzicht geven in de kosteneffectiviteit.

Voor verdere info en links naar onderbouwende documenten, zie www.gezondezorg.org/probleemstelling.php.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

17 augustus 2012

'geldt' moet uiteraard 'geld' zijn (een correctiemogelijkheid zou toch wel erg handig zijn, redactie, al is het maar totdat de volgende bijdrage gepost is).

Top