ACTUEEL

Kritiek op Schippers' plannen ouderenzorg

De SP en GroenLinks hebben kritiek op VVD-minister Edith Schippers van Volksgezondheid die maandag in Het Financieele Dagblad stelt dat er moet worden ingegrepen in de ouderenzorg en dat meer zorg thuis moet worden georganiseerd. "Met behulp van sociale netwerken, in plaats van dure instellingen", zegt Schippers in de krant.

SP-Kamerlid Renske Leijten noemt Schippers dubbelhartig. "Schippers breekt de zorg af met haar afbraakbeleid. Ze wil mensen langer thuis laten wonen, maar de VVD bezuinigt 1,2 miljard op het budget voor de huishoudelijke verzorging. Je kan dus straks bij de VVD wel thuis verpleegd worden, maar in een smerig huis. Dat werkt niet en dat is dubbelhartig."

Wonderlijk

Ook GroenLinks reageert cynisch en noemt het "wonderlijk" dat Schippers de kans op 'zorg dicht bij huis' niet gegrepen heeft in de 2 jaar dat ze nu minister is. "Onder haar bewind werden de persoonsgebonden budgetten zo goed als wegbezuinigd, de huisartsen gekort en bleven de grote instellingen buiten schot."

Schippers beticht partijen die fors in de zorg willen investeren zoals de SP en de PVV, van struisvogelpolitiek. "Er zitten grenzen aan wat mensen kunnen en willen uitgeven aan zorg. Wie nu zelf nooit zorg gebruikt, betaalt wel 25 procent van zijn inkomen. Dat is heel solidair en moet zo blijven, maar je moet wel zorgen dat mensen dat in de toekomst nog willen blijven doen."

AWBZ

Leijten stelt dat de oplopende kosten voor de AWBZ (zorg voor ouderen en gehandicapten, thuiszorg, psychiatrie) geen probleem zouden hoeven zijn. Volgens haar komt er aan premies elk jaar 30 miljard euro binnen, maar wordt tussen de 8 en 10 miljard euro afgeroomd en teruggeven via heffingskortingen in de belastingen. "Dat geld is er dus wel, maar het wordt niet ingezet. Als we alle betaalde premies weer inzetten, is er over 5 jaar geen tekort meer en kunnen we zelfs sparen voor de vergrijzing." (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ce jansen

20 augustus 2012

Door schotten in de financiering van de ouderenzorg zijn professionals uit elkaar gedreven en bureaucratische oostblok instellingen ontstaan.

voor de patient zou het ideale medische plaatje volgens mij er als volgt uitzien;

1) laagdrempelige toegang tot de huisarts voor allerlei huisartsgeneeskundige problemen.

2) consulteringsmogelijkheid specialist ouderengeneeskunde die thuis komt en kan helpen de patient langer thuis te laten wonen door inzet brede geriatrische kennis. Kan door deze kennis ook onnodige ziekenhuis opnames voorkomen.

3)de klinisch geriater is de gids in het ziekenhuis en kan voorkomen dat er verwarring en chaos ontstaat door behandeling verschillende orgaanspecialisten.

Waarom gaat het nu niet zo in de praktijk terwijl het kostenbesparend werkt?

Schotten in financiering, forse inkomensverschillen tussen de artsen, status verschil tussen zorgverleners deels veroorzaakt door inkomensverschil etc.

Oproep aan minister; pak dit aan en volg de wens van de patient, het zal de kosten fors beperken.

zeno

26 augustus 2012

We praten over problemen in de gezondheid en ouderenzorg en hoe we die gaan/kunnen oplossen.

Is er iemand die stilstaat bij het leven zelf alvorens een antwoord te geven op de eerste vraag?

Het wordt tijd dat we ons realiseren over de consequenties van het alsmaar ouder worden, niet alleen de maatschappij raakt ontwricht ook de natuur zal zich niet zo snel laten dicteren.

We kunnen als volk zelf al niet omgaan met die vergrijzing, wat denk je wat de natuur daar van vind? Het kan dus geen kwaad om naast het ouder worden (als we dat nog willen) tevens aandacht te besteden aan het millieu.

Alhoewel we onderdeel uitmaken van de natuur, gaan we er als mens toch anders mee om. Door natuurlijke evolutie zijn we terecht gekomen waar we nu zijn, eeuwen lange schifting en modificatie hebben ons gemaakt tot wat we nu zijn. (Darwin) Er is geen reden te bedenken waarom diezelfde natuur er nu mee op zou houden.

De natuur draagt zorg voor het overleven van het species, of wij als homo sapiens dat zijn of een ander nog niet ontwikkeld ras laat ik in het midden.

Als mens echter willen we niet ons species in stand houden, we willen onszelf (ik) in stand houden en de rest is ondergeschikt daaraan. Nu is het maar de vraag wie dat gevecht gaat winnen, wat zeker is dat het een gevecht gaat worden waarbij iemand gaat lijden.

De eerste battle was voor de mensheid, natural sources zijn en worden geplunderd op ongekende wijze, ziektes overwonnen en misschien hebben we binnenkort de onsterfelijkheid onder de knie. Het gevecht is echter nog lang niet over en de natuur slaat al terug in de vorm van global warming, droogte, mislukte oogsten etc.

Er is vanuit menselijk denken niets tegen om oud of misschien wel onsterfelijk te worden, daarbij moeten we wel de consequenties aanvaarden want we gaan met dit verlangen regelrecht tegen alle natuurwetten in.

Stel dat het ons lukt worden we dan meer gelukkig? Om maar eens een probleempje te noemen; Als wij onsterfelijk zouden zijn is het dan niet zo dat onze eigen kinderen of hun kinderen een bedreiging gaan vormen? We moeten tenslotte wel allemaal eten.

Een andere optie zou zijn om de natuur zijn gang te laten gaan en als natie ons te gaan richten of conservatie en verrijking van ons tijdelijk bestaan op aarde.

Een gezondheidszorg die zich richt op het zo aangenaam mogelijk vertrek in plaats van het zo lang mogelijk blijven. Als ons lichaam zegt het is welletjes zo, waarom dan nog tijdrekken totdat we Alzheimer op bezoek krijgen en zelf niet meer in de gaten hebben wat er om ons heen gebeurd. Laten wij als volk zoeken naar de verbetering van de inhoud van het leven in plaats van de lengte.

Economisch gezien zijn er miljarden te besparen als we ons richten op pijn bestrijding in plaats van levens verlenging.

Als mens kunnen we echter wel degelijk samenwerken met de natuur en zonder pillen een lang leven tegemoet zien. We hebben geleerd van het verleden en weten dat een gebalanceerd dieet ziektes en vroegtijdig overlijden kan tegengaan, voldoende beweging en vooral geen stress geeft jaren extra.

We moeten er voor zorg dragen dat moeders weer fulltime moeders kunnen zijn, dat kinderen op school leren wat goede voeding betekent en hoe belangrijk sport is. Dit zou naast taal en rekenen als prioriteit moeten worden beschouwd.

En als er dan toch iets is waar accijns op moet worden geheven doe dat dan op alles zijn wat onze natuur niet zo bedoeld heeft. Dit betekent weg met al het gemodificeerde voedsel wat we voorgeschoteld krijgen. Als je niet meer kan zien wat je eet, als je smaakmakers en kleurstoffen nodig hebt om het eetbaar te maken is het beter om de handel direct zonder bypass van je lichaam in het toilet te gooien.

Gezondheidszorg.

Gezondheidszorg moet op de schop en eens goed omgehutseld worden. Het woord zegt het ‘zorg voor gezondheid’ dat is heel wat anders dan het bestrijden van kwalen. We hebben wel het juiste woord gevonden, we geven echter onnodig geld uit aan de verkeerde kant van het leven.

Gezondheidszorg hoort thuis op school, als je jong bent, niet op je oude dag in het ziekenhuis. In het ziekenhuis zorgen we voor onze zieken.

Bedenk dat de tijd dat we hier op aarde aanwezig zijn ten koste gaat van de tijd ergens anders. Wie weet is het daar veel leuker, gezien de stijging van het aantal zelfdodingen zijn steeds meer mensen het daar mee eens en regelen zelf een vroegtijdig vertrek.

De manier hoe we met het alsmaar oplopende kosten probleem omgaan is te vergelijken met het niveau van de Neanderthalers, we proberen wat, komen er achter dat het niet werkt en proberen vervolgens wat anders wat ook niet werkt. Als we zo doorgaan is ons lot gelijk aan onze denkwijze. De Neanderthalers bestaan volgens mij ook niet meer.

Dit terwijl de manier om dit probleem op te lossen al lang is uitgevonden. Regering kijk eens even na het bedrijfsleven, die heeft een metamorfose ondergaan op het gebied van kwaliteitszorg.

Een proces wat begon met controle (wat fout was weggooien en niet versturen) tot Total Quality Management inclusief design for engineering. Het heeft ongeveer 50 jaar geduurd om dit uit te vinden. Willen jullie er met de zorg ook 50 jaar overdoen om tot een goed systeem te komen of is de manier van aanpak te kopiëren?

Gelukkige mensen worden gezond ouder. Dit is een gegeven wat al jaren bekent en bewezen is.

Een heel volk gelukkig maken kan dat? Ja dat kan, we hebben afgelopen maand weer gezien dat een paar sporters een hele natie in beroering weet te brengen. Hoewel het voetbal en het fietsen deze zomer wat minder ging waren de gouden medailles op de Olympische spelen genoeg voor complete volks vreugde.

Een gouden medaille met turnen van een persoon doet de productiviteit van een land goed. Niet zo gek want als mensen blij zijn zijn ze tevens positief en zien ze daardoor meer mogelijkheden met gevolg een betere prestatie.

Met dit gegeven moeten wij er als natie voor zorg dragen dat sport en educatie op dezelfde manier wordt benaderd. Ditzelfde geld ook voor andere culturele zaken zoals muziek, dans en vrije expressie vakken zoals tekenen, schilderen, toneel etc.

Een verstandige natie investeert in culturele zaken. We worden als volk blij van prestaties van enkelingen zolang het een niet economische waarde heeft. Er wordt niemand blij als een Nederlandse top-econoom een geweldige baan bij een buitenlandse multinational krijgt aangeboden. Dit terwijl die prestatie zeker met een gouden medaille mag worden beloond.

In ons hart geven wij niet om de economie waarom laten we ons daardoor wel sturen en van alles aan praten?

Met het ene hoef je echter het andere niet te laten. Stel we besluiten om elke dag op school 2 uur te besteden aan culturele zaken, sport en gezondheidszorg. De basis school gaat dan ongeveer 8 jaar duren in plaats van 6.

So what? Waarom haasten, we worden tenslotte allemaal ouder en hebben veel meer tijd. Het grote voordeel is dat kinderen langer kinderen kunnen blijven, het naar school gaan een stuk aantrekkelijker wordt en kinderen meer gebalanceerd en gezonder op het voortgezet onderwijs worden afgeleverd.

We worden ouder en krijgen meer tijd tot onze beschikking, die tijd moeten we nuttig zien in te vullen, dat kan als we onze kinderen ook trainen om ons als natie te vermaken in de vorm van uitzonderlijke sport prestaties, muziek en toneel uitvoeringen en prachtige literatuur.

Het is in ons belang dat we een blije gebalanceerde bevolking krijgen waarbij naast economisch geluk cultureel geluk bestaat.

Het invullen van de zorg voor ouderen die we dan nodig hebben zal om veel andere zaken vragen dan waar we nu mee bezig zijn en alles wat nu een probleem dreigt te worden zijn we tegen die tijd al lang vergeten.

jensema

26 augustus 2012

Ik ben helemaal blij met het plan van Schippers.
Vooral met het uitbreiden van het Buurtzorg-project. Kan me niet vlug genoeg gaan. Minder top, die wel kost maar weinig oplevert, kortere lijnen, minder vergaderen, meer betrokkenheid bij de patient/cliënt. Minder zorg die ook de familie enz. kan geven. Het argument dat velen dat niet hebben gaat slechts ten dele op. Wie het wel heeft kan er gebruik van maken. Mensen moeten weer leren voor elkaar verantwoordelijkheid te nemen. Kan zelfs in hele kleine stapjes die het leven net een beetje beter maken. maar de reactie is altijd weer: dat heeft niet iedereen, ben ik verantwoordelijk? Er wordt niet gekeken naar wat wel kan maar naar wat niet iedereen kan en dat wordt de maatstaf. Een rollator kost niet zoveel, een fiets koop je ook zelf. Een scootmobiel wordt vaak te vroeg gegeven of staat ongebruikt in de schuur. Hier is een hoop geld te besparen en het moet toch uit de lengte of de breedte komen. Dat neemt niet weg dat iemand die echt niets kan en niets heeft toch geholpen zal worden; alleen wat echt noodzakelijk is wordt voor gezorgd uit solidairiteit. Maar alles gratis is een bodemloze put waar we met z'n allen nooit meer uit komen.

Top