ACTUEEL

Laurentius laakt Limburgse concurrentievervalsing

Laurentius laakt Limburgse concurrentievervalsing

Het Laurentius Ziekenhuis wil een onafhankelijk onderzoek naar de prijsstelling bij fusiecombinatie Orbis-Atrium. De fusie staat een gelijk speelveld voor de Limburgse ziekenhuizen in de weg, meldt het Laurentius Ziekenhuis dat zich hier ernstig zorgen over maakt.

Ongelijk speelveld

Directe aanleiding voor deze zorgen is het groen licht dat de NMa recent gaf voor de fusie van de ziekenhuizen Orbis en Atrium. Het Laurentius meldt in een persverklaring dat het voor het ziekenhuis belangrijk is “of het huidige ongelijke speelveld, waarin de ziekenhuizen nu acteren” in de toekomst wordt voortgezet. “Bij het fusiebesluit van de NMa inzake Orbis-Atrium merken we op dat het door Orbis en Atrium voorgestelde prijsplafond zoveel uitzonderingen kent, dat er daardoor voldoende mogelijkheden bestaan voor verzekeraars en gemeente/ provincie om de fusieziekenhuizen extra financiële middelen ter beschikking te stellen” stellen Jack Thiadens, bestuursvoorzitter van het Laurentius Ziekenhuis en Martin Bergmans, voorzitter van de medische staf. Het Laurentius is bang dat de fusieziekenhuizen zo in staat worden gesteld om hun vermogenspositie kunstmatig te versterken, terwijl andere ziekenhuizen die mogelijkheid niet hebben.

Het Laurentius wil daarom dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld met de centrale vraag of er door de NMA-beslissing geen oneerlijke concurrentie respectievelijk ongelijk speelveld voor de Limburgse ziekenhuizen wordt gecreëerd. “Het Laurentius is niet tegen de fusie, maar pleit voor een eerlijk en gelijk speelveld naar de toekomst voor alle ziekenhuizen in Midden- en Zuid-Limburg”, aldus Thiadens. “Door de uitspraak van de NMa is de toekomst van ons ziekenhuis en daarmee bereikbare en toegankelijke zorg in de regio Midden-Limburg niet meer zeker op middellange termijn. Wij vinden als medische staf dat er tussen ziekenhuizen in Limburg een eerlijk speelveld moet zijn en dat er geen concurrentievervalsing mag zijn. Dat is wat we nu denken te zien”, aldus Bergmans.

Concurrentievervalsing

Het Laurentius Ziekenhuis vindt de feiten voor zich spreken. Zo wijst het erop dat de fusiecombinatie Orbis-Atrium de afgelopen periode omvangrijke financiële steun van verschillende overheden heeft ontvangen vanwege grote financieringsproblematiek rondom bouwprojecten. Er is volgens het Laurentius inmiddels 47,2 miljoen afgefinancierd. “Zoals Orbis zelf aangeeft eisen de banken dat in de komende vier jaar nog eens 200 miljoen euro moet worden afgelost wil Orbis alleen verder kunnen in 2016. Na deze periode is de hele onrendabele top van een eerder te duur Orbis afgefinancierd”, schrijft het ziekenhuis. En “Uit een nadere analyse van jaarrekeningen en andere openbare stukken bij de fusiecombinatie komt naar voren dat er zich achter de schermen een zeer omvangrijke financiële steunoperatie heeft voltrokken”.

Financiële steunoperatie

Het Laurentius noemt ondermeer gunstige leningen en meerdere grote transacties met voor de fusiecombinatie voordelige voorwaarden: “De borgstelling voor de reorganisatie Orbis; de financiering van de sloop van het oude ziekenhuis door gemeente Sittard-Geleen; de aankoop grond door gemeente Sittard-Geleen; de aankoop parkeergarage door gemeente Sittard-Geleen; de aanleg van een tijdelijke parkeerlocatie Orbis evenals aanleg groenvoorzieningen en grondruil; de achtergestelde lening provincie Limburg en gemeenten Heerlen, Kerkrade en Brunssum aan Atrium; de aankoop gronden Atrium door gemeente Kerkrade en een bouwsubsidie Atrium door provincie Limburg.”

Transparantie

Het Laurentius ziekenhuis zegt in e persverklaring niet tegen het verlenen van deze maatregelen te zijn, maar vraagt wel transparantie en corrigerende maatregelen indien na 2016 Orbis in staat is door de verkregen steun een lagere prijs te vragen voor zorg zonder dat deze steunmaatregelen worden verrekend. Daarbij moeten ook de (ver)nieuwbouw plannen van Atrium in ogenschouw genomen worden, volgens het Laurentius. “Zonder steun van de provincie en gemeentes was dit project niet financierbaar. Passen deze omvangrijke bouwplannen van Atrium bij Zuid Limburg waar een combinatie van problematiek speelt gelegen in zowel bevolkingskrimp alsook forse overcapaciteit van ziekenhuisbedden? Ook hier dient duidelijkheid en openheid over te komen.”

Eerlijk speelveld

“Het Laurentius is een kerngezond en sterk middelgroot ziekenhuis in Limburg”, zegt Thaidens. “Zowel zorginhoudelijk als financieel behaalde het ziekenhuis in 2011 en 2012 uitstekende resultaten.” “Wij hebben een prachtig ziekenhuis dat dichtbij onze patiënten staat, dat efficiënt ingericht is en als voorkeurziekenhuis voor verzekeraars geldt. Zonder dat we één euro overheidssteun hebben mogen ontvangen. We hebben een prima prijs-kwaliteitsverhouding. Maar als de buren steun krijgen ofwel hogere prijzen kunnen blijven berekenen, kom je met een buurman die vijfmaal zo groot is, op termijn uiteindelijk zelf in de problemen. En dat kan toch niet de bedoeling van de NMA met haar beslissing zijn?” “De NMa moet toch ook een eerlijk speelveld willen naar de toekomst voor alle ziekenhuizen zonder dat er sprake is van een oneerlijke concurrentie waarbij de een voordelen boven de ander geniet?”, aldus Thiadens.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Janssens

23 november 2012

Thiadens kijkt naar zuid limburg maar hij zou naar midden limburg moeten kijken naar fusie met Weert of Venlo
Alleen doordraaien is niet haalbaar

De Bekker

23 november 2012

Roermond ligt op 30 km afstand van Sittard. Logisch en terecht dat de heer Thiadens oproept tot een gelijk speelveld.

Als het klopt dat er een dergelijke grote financiële steunoperatie plaatsvindt (en nog gaat plaatsvinden) dan verdient de zojuist afgegeven goedkeuring door de NMa nog wel even een debatje in de Tweede Kamer!

Een goed geleid ziekenhuis moet niet lijden onder dit soort kunstgrepen. En juist het Laurentius is uitermate transparant in zijn keuzes: samenwerking met IC Maastricht, gezamenlijk met VieCurie (Venlo) investeren in innovatie, profilering als hepatitis centrum, specialisatie kinderdiabetes, meerjarige contracten met CZ.

Top