ACTUEEL

Limburgse ziekenhuizen eisen vervolgonderzoek

Limburgse ziekenhuizen eisen vervolgonderzoek

Drie ziekenhuizen in Noord- en Midden-Limburg willen een vervolgonderzoek over de ontwikkeling van ziekenhuiszorg in Limburg. Zij hebben de Commissaris van de Koningin, Gouverneur Bovens, en het College van Gedeputeerde Staten Limburg in een brief verzocht. Zij staan kritisch tegenover de fusie Orbis-Atrium.

Na de recente goedkeuring van de fusie Orbis-Atrium door de NMa verzoeken zij het college en de gouverneur om vervolg te geven aan het onderzoek uit 2010. Het St Jans Gasthuis Weert, VieCuri medisch centrum Venlo-Venray en het Laurentius Ziekenhuis Roermond staan kritisch tegenover de fusie Orbis-Atrium, onder meer omdat deze voor een ongelijk speelveld zorgt.

Gelijk speelveld

Het onderzoek zou volgens de drie ziekenhuizen de focus moeten leggen op het behouden en zo nodig creëren van een gelijk speelveld voor alle Limburgse ziekenhuizen, op het voorkomen van instandhouding van overcapaciteit en onrendabele investeringen, op provinciebreed perspectief voor de ziekenhuiszorg in de komende jaren in plaats van focus op de subregio Zuid-Limburg en op draagvlak bij relevante stakeholders. De context waarin de zorg opereert is volgens de briefschrijvers in de afgelopen jaren “belangrijk verslechterd”. Zij noemen onder meer vraaguitval en verslechterde economische omstandigheden.

Te forse investeringen

“Onze insteek is om na Orbis een nieuw te fors uitgevoerd investeringsplan voor Zuid-Limburg te voorkomen”, schrijven zij in de brief. De drie ziekenhuizen stellen dat met de voorgenomen fusie Orbis-Atrium “in Zuid-Limburg een grote fusie-organisatie ontstaat waar fors geïnvesteerd gaat worden in vastgoed, terwijl in die regio nu reeds sprake is van overcapaciteit (en tevens krimp waarbij hier en daar vraaguitval zichtbaar wordt) van ziekenhuiszorg. Ons beeld is dat het omvangrijke nieuwbouw- en renovatieplan van het Atrium Ziekenhuis Heerlen niet vanuit de fusie ontwikkeld is.

Toekomst regio

Onder regie van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid is in 2010 onderzoek gedaan naar de toekomst van de ziekenhuiszorg in Limburg. Aanleiding voor het onderzoek destijds waren vragen hierover uit Provinciale Staten. Twynstra Gudde voerde het onderzoek uit. De ziekenhuizen willen een vervolgonderzoek “omdat wij het noodzakelijk vinden een geactualiseerd en gezamenlijk gedragen beeld te ontwikkelen van de ziekenhuiszorg voor de komende jaren,” schrijven de drie ziekenhuizen in een gezamenlijke persverklaring. In 2011 riepen zijn ook al op tot een vervolgonderzoek.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

10 december 2012

eigenlijk is het te zot voor woorden dat deze ziekenhuis niet met elkaar in en aan de slag gaan om de zorg in hun verzorgingsgebied zo goed mogelijk te organiseren, maar vooral lijken te concurreren om de (schaarse) gelden die de overheid voor de zorg over heeft. best wel een beetje wrang, eigenlijk.

De Bekker

10 december 2012

@tjark_reininga Deze ziekenhuizen ZIJN juist met elkaar in en aan de slag. Laurentius en VieCurie hebben afspraken gemaakt over doorverwijzen van patiënten met een bepaalde diagnose en gezamenlijk investeren in medische apparatuur, om zo de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen.

Ze pleiten alleen wel voor een eerijk en gelijk speelveld. Daar is nu namelijk geen sprake van. De fusiecombinatie Orbis-Atrium heeft de afgelopen periode omvangrijke financiële steun van verschillende overheden ontvangen vanwege financieringsproblematiek rondom bouwprojecten.

Top