Vastgoed

BrabantZorg blaast bouwplannen af

BrabantZorg en BrabantWonen stoppen met twee voorgenomen bouwplannen in Oss. Door gewijzigd regeringsbeleid is het bouwen van nieuwe verzorgingshuizen niet langer verantwoord, aldus de woonzorgaanbieders.

Met de verdere scheiding van wonen en zorg, zoals het kabinet wil, komt de financiering van de traditionele verzorgingshuizen te vervallen. Op termijn zullen alleen nog verpleeghuisplaatsen overblijven voor die ouderen die niet zelfstandig kunnen wonen. BrabantZorg en BrabantWonen hebben op dit moment ongeveer duizend verzorgingshuisappartementen. Dit aantal wordt afgebouwd.

Zorgwoningen

BrabantZorg en BrabantWonen verwacht dat een deel van deze appartementen ingezet kan worden om de groeiende vraag naar verpleeghuisplaatsen op te vangen. Het restant zal zoveel als mogelijk worden omgebouwd tot ‘zorgwoningen’ voor ouderen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben.

Niet meer van de tijd

De nu gesneuvelde plannen betreffen de nieuwbouw LittAllure in Lith en de uitbreiding van verzorgingshuis De Maashorst in Megen. De nieuwbouw in Lith was gepland ter vervanging van het verzorgingshuis Sint Jozef in Oijen. Dit verzorgingshuis voldoet niet meer aan de eisen van de tijd en zal op termijn de deuren sluiten. Hetzelfde geldt voor De Maashorst in Megen.

Klap

In een eerste reactie laten de Osse wethouders Hendrik Hoeksema en Reina de Bruijn weten dat de nieuwbouwstop “een klap is voor de leefbaarheid in de kernen”. BrabantZorg moet er volgens de wethouders alles aan doen om de gevolgen voor de ouderen zoveel mogelijk te beperken. Het besluit kwam voor de wethouders als “een donderslag bij heldere hemel”.

Om de tafel

BrabantZorg heeft toegezegd om met cliënten, medewerkers, de gemeente, het zorgkantoor en andere organisaties om de tafel om te bekijken hoe zorg en welzijn voor de huidige en toekomstige cliënten in deze kernen vormgegeven kan worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top