ACTUEEL

Werkgevers VVT keren zich tegen nullijn

Werkgevers VVT keren zich tegen nullijn

Brancheorganisatie ActiZ keert zich tegen het voornemen van het kabinet om werknemers in de zorg gedurende twee tot drie jaar op de nullijn te zetten. “Het kabinet stuurt ons met lege handen naar de onderhandelingstafel met de vakbonden”, reageert directeur Aad Koster. “We krijgen te maken met een enorm verlies aan werkgelegenheid én een nullijn!”

Volgens ActiZ is het onredelijk om de medewerkers van de zorg op te zadelen met de rekening van de crisis. Daarbij betekent de invoering van een nullijn een verslechtering van de arbeidsmarktpositie van de zorg, terwijl nieuwe arbeidskrachten in de toekomst hard nodig zijn.

Banenverlies

Bovendien levert de nullijn maximaal 200 miljoen euro op en draagt zo volgens ActiZ niet substantieel bij aan de bezuinigingen die het kabinet wil realiseren. De extra bezuinigingen die het kabinet op vrijdag 1 maart presenteerde, komen bovenop de bezuinigingen van 3 miljard euro op de langdurige zorg uit het regeerakkoord. Volgens ActiZ betekenen deze bezuinigingen een verlies van tienduizenden banen.

Deltaplan Ouderenzorg

Om verdere ingrepen in de langdurige zorg te voorkomen, heeft ActiZ een alternatief voor het regeerakkoord ontwikkeld. In dit Deltaplan Ouderenzorg staan maatwerk voor de cliënt en het afschaffen van de bureaucratie centraal. Op die manier kunnen de kosten van de zorg gedempt worden en blijft het aantal ontslagen beperkt, zo gelooft ActiZ.

Juridisch strijdig

ActiZ betoogt dat het invoeren van een nullijn juridisch strijdig is met het zogeheten OVA-convenant. Dit convenant geeft werkgevers en werknemers in de zorg vrijheid van onderhandelen en voorziet tevens in een jaarlijkse indexering van de lonen. Het voorstel van het kabinet om de zorg op de nullijn te zetten, gaat hier volgens ActiZ lijnrecht tegenin.

Strategie

ActiZ beraadt zich met haar leden op een strategie rond de extra bezuinigingen. Zij wil met zowel het kabinet als met de vakbonden komen tot een goede oplossing waarbij de werkgelegenheid in de verzorging, verpleging en thuiszorg zoveel mogelijk behouden blijft. Ook de vakbonden hebben zich uitgesproken tegen de voorgenomen nullijn in de sector.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

De Waal

5 maart 2013

Ik ben voor een directe inkomensdaling tot de Balkenendenorm voor de topinkomens in de zorgsector. Niet over zeven jaar, maar nu INLEVEREN!

Top