ACTUEEL

Kamer wil snel hulp slachtoffers misbruik

De Tweede Kamer wil dat de hulpverlening aan mensen die slachtoffer zijn geworden van misbruik in de jeugdzorg zo snel mogelijk op gang komt. Ook met de afwikkeling van de schadeclaims moet haast worden gemaakt. Dat bleek woensdag bij een bespreking van het rapport van de commissie-Samson in de Kamer.

De commissie onder leiding van Rieke Samson heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik onder de kinderen die in de periode 1945-2010 door de overheid in een instelling of pleeggezin zijn geplaatst.

Excuses

Het kabinet heeft al toegezegd dat het de meeste aanbevelingen van de commissie om misbruik in de toekomst te voorkomen, zal overnemen. Ook heeft het excuses aangeboden aan de slachtoffers.

De Kamer is daar blij mee, maar wil wel de vinger aan de pols houden. Ze zal waarschijnlijk unaniem een motie aannemen om dat tot uitdrukking te brengen, kondigde VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg aan.

Inzage

De Kamer wil ook dat slachtoffers makkelijk inzage kunnen krijgen in hun dossiers. Vera Bergkamp van D66 wil dat instellingen de instructie krijgen dat ze moeten meewerken als een slachtoffer daarom vraagt.

De commissie onder leiding van oud-procureur-generaal Rieke Samson concludeerde vorig jaar oktober dat kinderen in instellingen veel vaker slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik dan kinderen in pleeggezinnen. De overheid wist van het misbruik, maar ondernam geen actie. Ook de sector bleef in gebreke. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 april 2013


In de loop van de tijd,zullen hier de verhalen geschreven worden.
verhaal van moederke x.
De machteloosheid de wanhoop ,het gevecht.


En moederkevanx vecht en vecht.
En de tijd zal leren ,hoelang nog!!!!....
En nu.
2013
Isoleert,time-out,op slot kamertje.
Het zal je kind maar zijn die er in zit.
De kalender leeftijd is 14 jaar.
Deze dag ,is ze verdrietig ,op haar been zijn schaafwonden.
Die ik krijg te zien.
Ik huil ,maar niemand ziet mijn tranen.
Ze heeft pijn ,en waarom ?
Ze is in de holding gelegd:
en daarna geïsoleerd in een time-out ruimte.
Dit is de gewone gang van zaken,als ze over haar toeren is.
Over haar toeren ,om dat ze de wereld om haar heen ,zoveel onbegrip aan
haar geeft.
De wereld die haar boosheid niet begrijpt,en niet op weten te vangen.
En ik sta machteloos ,en weet haar geen troost te geven.
Want uit mijn gezinsleven is ze verbannen.
Ik kan haar tranen niet drogen,op het moment dat ze me nodig heeft.
Haar opvoeders ,weten wat goed voor haar is.
IK HUIL MAAR NIEMAND ZIET MIJN TRANEN ,
EN HAAR TRANEN WORDEN DIE GEZIEN?
DE HOLDING EN ISOLEER DE TROOST DIE ZE KRIJGT.
IS DE CAMERA.....ZE MOET IMMERS OP RUST KOMEN.
(De prik pil werd al op haar 13 jaar gegeven)
Omdat ze bang zijn dat ze zwanger word van een vriend die ze toen en nu
nog niet had en nog niet heeft)

Top