ACTUEEL

Schippers laat regeling Radboud-topman ongemoeid

Minister Schippers van Volksgezondheid treedt niet op tegen royale vertrekregeling van voormalig topman Emile Lohman van UMC St Radboud. Wel benadrukt ze in reactie op vragen van SP-Kmalerid Leijten dat een dergelijke vertrekregeling onder het nieuwe regime van de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet mogelijk zou zijn.

Lohman kreeg na zijn vertrek op 1 oktober 2011 tot 1 november 2012 in totaal 652.000 euro bruto. Het betrof ondermeer de bezoldiging van een adviseurschap waar hij 30 duizend euro per maand voor kreeg, zonder dat duidelijk was waar dit advies uit bestond.

WNT

“Het is een arbeidsovereenkomst die in het huidige tijdsbestek zeker niet meer op deze wijze zou worden ingevuld”, laat minister Schippers de Tweede Kamer weten. “Niet alleen omdat we er nu anders over denken. Maar ook omdat de WNT dit niet toestaat. De raad van toezicht van het Radboud is blijkens de berichtgeving dezelfde mening toegedaan.”

Verantwoordelijkheid

Schippers wijst er ook op dat de raad van toezicht “gelet op de hedendaags maatschappelijke opvattingen over beloningen van bestuurders in het (semi)publieke domein” heeft geprobeerd de regeling te herzien. “Uit juridisch advies bleek echter dat men gebonden was aan de afspraken uit de arbeidsovereenkomst”, schrijft Schippers. “Vervolgens heeft de RvT, ‘om het met publiek geld betaalde budget van het ziekenhuis te ontzien’ een alternatieve dekking gezocht bij een steunfonds van de Stichting Katholieke Universiteit. Vanuit mijn verantwoordelijkheid kan ik niet treden in de verantwoordelijkheid van de RvT in dezen. Ik kan slechts wijzen op het feit dat onder vigeur van de WNT dergelijke afspraken niet meer kunnen worden gemaakt.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 april 2013

Dit bericht is verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 19-04-2013 10:35.

Van Del

18 april 2013

Ik vind bovenstaande reactie echt niet kunnen. De laatste tijd is het schering en inslag van asociaal gedrag in reacties. Ik vind dat de redactie van skipr er op toe moet zien dat dit soort uitlokkende en onrust veroorzakende reacties niet verschijnen, wil het een respectabele website blijven. Verder vind ik anonieme reacties al helemaal niet thuis horen op deze site.

Anoniem

19 april 2013

Al vele jaren worden er regelingen met scheidende topmannen gemaakt door raden van toezicht die excessief zijn. Als dat openbaar wordt dan zegt een RvT vaak dat ze een dergelijke regeling niet meer zouden maken gelet op de hedendaagse opvattingen over wat een redelijke vergoeding is. Toch blijven excessieve regelingen afgesproken worden. Als voorbeeld wil ik de RvT van het Erasmus MC noemen. De RvT van het Erasmus MC trok zich niets aan van de maatschappelijke onrust over de regeling van E Lohman en heeft met Hans Buller, ex-voorzitter RvB Erasmus een nog veel excessievere regeling afgesproken in een tijd dat dagelijks mensen uit hun huizen worden gezet omdat ze onder andere de zorgpremies niet meer kunnen betalen.

Top