ACTUEEL

Wijkverpleegkundige krijgt plek in zorgverzekering

De inzet van de wijkverpleegkundige wordt als het aan het kabinet ligt vast vergoed uit de zorgverzekeringswet (ZvW). Het kabinet stelt hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar, zo blijkt uit de hervormingsplannen voor de langdurige zorg die staatssecretaris Van Rijn donderdag presenteerde.

Daarnaast neemt het kabinet een nieuwe aanspraak in de Zvw op in de vorm van thuisverpleging. Ook is er nog eens 50 miljoen euro beschikbaar voor zogeheten sociale wijkteams. Met de maatregelen wil het kabinet er voor zorgen dat ook zieke burgers zelfstandig en in hun eigen omgeving kunnen blijven functioneren.

Verbinding

De wijkverpleegkundige moet zorgen voor een betere verbinding tussen het medische en sociale domein. Volgens het kabinet is de wijkverpleegkundige in de loop der jaren op steeds grotere afstand van de cliënt komen te staan. Dit komt door de wijze waarop het indicatiebesluit in de AWBZ is vormgegeven en de wijze van bekostiging en verantwoording. Met de nieuwe financiering wil het kabinet de wijkverpleegkundige in de gelegenheid stellen om vooral te doen wat nodig is voor de cliënt.

Afspraken

Het kabinet benadrukt wel dat wijkverpleegkundige zorg alleen succesvol kan zijn als verzekeraars, gemeenten en zorgverleners afspraken maken over de invulling ervan. Om een brug te slaan naar zorg en welzijn in de wijk krijgen gemeenten financieel de ruimte om te investeren in sociale wijkteams.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top