ACTUEEL

IGZ kapittelt Altrecht om suïcidebeleid

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dreigt ggz-instelling Altrecht in Zeist onder verscherpt toezicht te plaatsen als de instelling er niet in slaagt het suïcidepreventiebeleid te verbeteren. Dit komt naar voren uit een uitzending van radioprogramma Argos.

Aanleiding voor de waarschuwing is de zelfmoord van een patiënte in 2011. In de uitzending  van 11 mei wordt de casus uitgebreid gereconstrueerd door Argos. De vrouw werd opgenomen vanwege suïcidegevaar maar mocht onbegeleid naar buiten, waarna ze zelfmoord pleegde. De inspectie noemt dit besluit 'onnavolgbaar'.

Defensief

Volgens een inspectierapport zijn er bij de instelling al langer problemen rondom suïcidepreventie en zal de afdeling van Altrecht in Zeist onder verscherpt toezicht worden gesteld als er voor 1 juli niets verbetert. Uit de reconstructie van Argos blijkt ook dat het personeel zich defensief en afwijzend opstelt tegen de familie en nabestaanden van de patiënte.

Adequaat

ok de instelling zelf reageert traag en weigert aanvankelijk de hand in eigen boezem te steken. In een intern rapport stelt Altrecht aanvankelijk dat adequaat is gehandeld en dat de patiënte de hulpverlening 'om de tuin heeft geleid'. Pas nadat de familie een half jaar later een klacht indient, meldt Altrecht het geval bij de inspectie en geeft dan alsnog toe dat de risicotaxatie door de psychiater niet goed was.

Traag

De inspectie dreigt uiteindelijk met verscherpt toezicht, ook omdat er al langer zorg is rond het voorkomen van suïcides door de instelling. Zo laten rapportages over suïcides lang op zich wachten en wordt er soms te weinig naar eigen fouten gekeken. Ook is er weinig zicht op verbetering.

Nauwelijks te voorkomen

Altrecht komt begin 2011 ook al in opspraak na de zelfmoord van een 43-jarige vrouw die op een beveiligde forensisch psychiatrische afdeling verblijft, nadat ze eerder in Tienhoven haar twee zoontjes om het leven heeft gebracht. Naar aanleiding van het incident verklaart geneesheer-directeur Martin Roeten op RTV Utrecht dat “suïcide nauwelijks te voorkomen is als een patiënt zichzelf echt van het leven wil beroven”.

Plan van aanpak

Volgens Argos is Roeten inmiddels teruggetreden als geneesheer directeur. Vanwege de privacy van de betrokken patiënten wil Altrecht niet reageren. Wel zegt de instelling dat een plan van aanpak is gemaakt, goedgekeurd door de inspectie, om  suïcidepreventie te verbeteren. Dit plan zal volgens Altrecht voor de zomer zijn ingevoerd.

Cijfers

In 2010 pleegden zo’n 1500 mensen zelfmoord. Circa zeshonderd hiervan waren onder behandeling. Volgens RTV Utrecht pleegden in datzelfde jaar 20 cliënten van Altrecht zelfmoord. Drie van hen waren op dat moment in de instelling opgenomen.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 juni 2013

Naar aanleiding van het artikel over het beleid van Altrecht wil ik het volgende kwijt.
Misschien moet er ook eens gekeken worden naar het gebruik van anti depressiva en het grote risico van zelfdoding als bijwerking. Ik heb mijn broer (hij was opgenomen in het crisiscentrum van Altrecht) achteruit zien gaan door het gebruik van anti depressiva en Altrecht gesmeekt of ze de medicijnen wilden wijzigen. Ik heb geen gehoor gekregen en inmiddels heeft mijn broer zich in februari 2013 verhangen.

Top