ACTUEEL

Gemeenten 'oefenen' met werklozen in thuiszorg

Gemeenten 'oefenen' met werklozen in thuiszorg

Diverse gemeenten experimenteren met de inzet van werklozen in de thuiszorg om kosten te besparen. Dat blijkt uit een reportage van Binnenlands Bestuur.

De gemeente Deventer kwam begin juli in het nieuws toen bekend werd dat de gemeente vanaf 2015 werklozen en vrijwilligers wil inzetten bij de persoonlijke verzorging van ouderen en hulpbehoevenden. Wethouder Margriet de Jager stelde dat hen ook gevraagd kan worden om medische handelingen te verrichten, zoals het vervangen van een katheterzak of het aanzetten van protheses. Dit leidde tot een golf aan kritiek.

Zorgen

De Kamer maakt zich grote zorgen over de berichten uit Deventer en wilde opheldering. Staatssecretaris Martin van Rijn meldde op donderdag 4 juli in een brief aan de Tweede Kamer dat het beeld over de Deventer aanpak nadrukkelijk niet in overeenstemming is met de manier waarop de langdurige zorg volgens hem moet worden hervormd. Door die hervormingen worden de gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor onder meer de lijfsgebonden zorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat ook niet achter de Deventer aanpak: “Lijfsgebonden zorg moet professioneel gebeuren.”

Gemeentelijk beleid

Ondanks de kritiek oefenen sommige gemeenten al met de inzet van werklozen in plaats van professionals in de thuiszorg. Zij anticiperen met de plannen op de taken waar zij per 2015 verantwoordelijk voor worden. De zorg die nu nog onder de AWBZ-wetgeving valt, valt dan via de Wmo onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Gemeenten voeren die wet nu al uit voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer. Persoonlijke verzorging en begeleiding komt daar in 2015 bij. Daarbij zijn de gemeenten vrij hoe ze dit willen regelen.

Zorgtaken

In diverse gemeenten werken bijstandsgerechtigden als vrijwilliger voor welzijns- en thuiszorgorganisaties. Zij voeren meestal ‘aanvullende zorgtaken’ uit zoals een ommetje maken of boodschappen doen met een cliënt. Maar iemand helpen bij het naar de wc gaan of het verwisselen van een buisje in de beademingsapparatuur, dat kan er wel degelijk bij horen, schrijft Binnenlands Bestuur.

Spijkenisse

In Spijkenisse bijvoorbeeld heeft een groep van twintig langdurig werklozen een training, bestaande uit 20 sessies gedurende twee jaar, gevolgd tot ‘respijtzorger’ ofwel mantelzorgondersteuner, schrijft Binnenlands Bestuur. Zij zijn vervolgens onder de hoede van een aantal welzijnsorganisaties als vrijwilliger aan het werk gegaan. Het ging om een groep langdurig werklozen met veel problemen. Jolande Elferink van Movisie, die de training verzorgde, zegt in de reportage: ‘Een aantal had lichamelijke aandoeningen, en er waren ook deelnemers bij met een psychiatrische achtergrond en mensen met een taalachterstand. Velen liepen bij de Voedselbank.” Zij leerden tijdens de cursus onder meer om te gaan met bepaalde ziektebeelden zoals dementie.

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Postema

15 augustus 2013

Het gaat bij gemeenten niet alleen om de Wmo. Vanaf 1 januari 2015 hebben ze te maken met de Participatiewet, waarbij iedereen die maar een beetje kan werken weer aan het reguliere werk moet. Je ziet dat hier al een voorschotje op wordt genomen met dergelijke 'experimenten'. Het tij valt waarschijnlijk niet te keren. Vraag is... hoe maken we er het beste van? In die zin is het begeleiden en trainen van deze groep zoals in Spijkenisse, misschien wel een heel goed plan.

Veenbaas

16 augustus 2013

Training prima en noodzakelijk, maar hoe zit het met de begeleiding tijdens het werk, is daar geld voor uit getrokken? Of is dat nog eens een extra taak voor de mantelzorger? Wie zorgt dat het goed blijft gaan als de psychiatrisch patiënt, die genoemd wordt in het artikel, een terugval heeft. De demente bejaarde waar hij/zij helpt? Het lijkt zo simpel, maar er zitten veel haken en ogen aan waardoor het wel eens een dure oplossing kan blijken, nog afgezien van het extra werk voor de mantelzorger.

En laat duidelijk zijn, lijfgebonden zorg hoort door opgeleide professionals gedaan te worden die daarvoor een normaal loon ontvangen!

Anoniem

16 augustus 2013

Blijkbaar zijn kwaliteitseisen die de zorg zo vreselijk duur hebben gemaakt nu niet meer nodig. Dus als die vervallen kunnen alle professionals gewoon aan 't werk blijven! Vandaag afschaffen dus.

saarloos

18 augustus 2013

Er zijn wel degelijk situaties waarin het heel goed kan. Er zijn burgers met een Wajong uitkering die heel goed werkzaamheden kunnen uitvoeren binnen de thuiszorg en met name in het begeleiden of huishoudelijke werkzaamheden. Ik ben het met Postema eens we moeten het beste er van maken en niet altijd blijven hangen in de negatieve voorbeelden. Niet elke werkloze of wajonger heeft een psychisch probleem. Daarnaast heb je ook nog vele verschillen mbt deze problematiek.
ik ken situaties, waar het juist heel goed gaat en de betreffende wajonger zich juist weer voelt opgenomen in de maatschappij als 'gewone' burger.

Anoniem

18 augustus 2013

prima artikelen

Weetikveel

18 augustus 2013

Aha. We hebben in saarloos al een eerste vrijwilliger (maar dan een échte, dus niet iemand onder dwang) die zonder salaris wel aan de slag wil in de zorg. Postema wil er ook al het beste van maken, dus dat is dan nummer twee. Wie volgt deze kanjers die zich opofferen om zonder salaris in de zorg te gaan werken? Kom op mensen!

Wester

19 augustus 2013

Als er behoefte is aan zorgwerk, waarom wordt dat dan niet gewoon betaald? Nu worden mensen gedwongen gratis te werken, zonder arbeidscontract en dus zonder rechten. Eerst in de keukens van verpleeghuizen en als voedingsassistentes, nu ook al voor (lichte) medische handelingen. Voor iedereen die gratis verplicht moet werken, verdwijnt er weer een baan. Waar eindigt dit?

Gast

19 augustus 2013

De zorg wordt een vrijwilligersorganisatie. Stages, werken voor de bijstand, ervaringsplaats, mantelzorger, vrijwilligers, buren en vrienden.

Anoniem

20 augustus 2013

Alles schijnt te kunnen in Nederland.
Toch wil ik aan de beleidsmakers vragen om per persoon goed te kijken wie wel kan helpen en wie niet. Dat goed kijken zal wel veel meer geld kosten dan het verplichten van uitkeringsgerechtigden om in de zorg te werken, nota bene, zonder scholing. Nadat er goed gekeken is blijft er een hand vol uitkeringsgerechtigden (zonder lichamelijke of psychische beperking) over die daadwerkelijk ingezet kunnen worden.
Dat is dan de groep die Saarloos bedoeld!

De uitkeringsgerechtigden die in Spijkenisse worden getraind worden niet voorgesorteerd voor een onbetaalde baan in de zorg maar voor VRIJWILLIGE mantelzorgondersteuning. Hen trainen voor een betaalde baan daar is, van rijkswege, geen geld voor. En voor een betaalde baan in de zorg is water naar zee dragen. Want als ze dan toch worden ontslagen om dan een niet professionele uitkeringsgerechtigde aan te nemen! Dat is ook zonde van het gemeenschapsgeld.

OF zijn we bezig de cirkel rond te maken. Professionals ontslaan - uitkeringsgerechtigden tegen een minimum inkomen verplichten te gaan werken (even chaos creëren) - dan heeft de professional de WW-tijd (die flink verkort is) doorlopen - vanuit de Wwb uitkering gelijk voor het minimuminkomen door naar de baan waarvan die eerder ontslagen is. Die is dan toch wel opgeleid en daar kan niemand tegen zijn.

Of we dan nog onze vaste lasten (die blijven stijgen vanwege de BTW verhogingen) is kennelijk latere zorg.

In de politiek zijn ze niet zo gek als ze lijken. Maar wij - burgers - ook niet - TOCH!


Anoniem

23 augustus 2013

Klinkt allemaal erg logisch:
Eerst massaontslagen in de thuiszorg en dan lekker goedkoop aan het werk als werkloze.
Waar gaat dat heen?

Anoniem

29 augustus 2013

wie zijn er de dupe van
juist de zorgvrager
die zijn afhankelijk van hulp
en overgeleverd aan de zorg die ze krijgen
heden is het zo dat ze vertrouwde zorg aan huis krijgen
verzorgende die ze al jaren kennen
in de toekomst komen er allemaal vreemde
en de zorgvrager heeft niets in te brengen
die voelen zich dan onveilig in hun eigen huis
schandalig hoe hier met zorgvrager en verzorgende wordt omgegaan

Anoniem

18 september 2013

Toch...dit is nog een staartje van het beleid van Wilders als gedoogd. Het is een mailing en een oproep waard.
De ouderenzorg neemt toe en de gemeenten werden verantwoordelijk gemaakt. Toch... is het vreselijk te weten dat dit ten koste van normale banen gaat!
Ik ken superverzorgers die weggewist werden door contract afloop. Niet bijscholen? Ontslagen!

Anoniem

28 november 2013

Wist je dat ze in leidschendam- thuiszorg florein
mensen van 65 jaar vragen voor huishoudelijke hulp? mijn vr is 51 had leuke baan als thuishulp van florein, zit sinds mei dit jaar thuis komt niet meer an de bak
tja als het mr goedkoop is

Top