ACTUEEL

Interim-bestuurder Humanitas DMH stapt op

Interim-bestuurder Humanitas DMH stapt op

Interim-bestuurder Raimond Nicodem van gehandicaptenzorginstelling Stichting Humanitas DMH heeft maandag uit eigen beweging zijn functie per direct opgezegd. Hij en zijn gezin werden bedreigd toen dit weekend ophef ontstond nadat bekend werd dat hij voor 95.000 euro had gefactureerd voor zijn werk in de maand juli.

Ook het draagvlak voor Nicodem is weggevallen binnen de organisatie, staat in een verklaring op de website van Humanitas DMH.

Raad van toezicht vertrekt

De raad van toezicht beraadt zich ook op haar eigen positie en is voornemens voor het eind van het jaar gefaseerd af te treden. Jos Baardemans is maandag afgetreden als lid van de raad van toezicht. Hij volgt Nicodem op als waarnemend bestuurder tot er een vaste bestuurder is gevonden. “Volgens de statuten mag dit”, zegt woordvoerder van Humanitas DMH Ewoud Nysingh . “Dit is een noodsituatie. In dit geval geldt een uitzondering; de regels van de governancecode worden niet overtreden.”

De toezichthouders van Humanitas DMH streven ernaar voor het einde van dit jaar een vaste bestuurder aan te stellen. Het wervingsprocedure en de adviesaanvraag moeten nog in gang worden gezet.Baardemans zal in nauw overleg met het management team de door Nicodem ingezette koers vasthouden en verder uitwerken. “Alles wat nu gebeurt, is gericht op de continuïteit van de organisatie”, meldt de raad van toezicht.  

Continuïteit

De raad van toezicht liet zaterdag op de website van Humanitas DHM weten dat de raad er unaniem mee had ingesteld om Nicodem in te huren. Dit was volgens hen nodig om de continuïteit van Humanitas DMH te verzekeren. "Na het vertrek van de vorige raad van bestuur bleek dat Humanitas DMH een dusdanig zwakke organisatie had, dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar dreigde te komen. Het inhuren van een bekwame en op dit gebied zeer ervaren interim-bestuurder was dan ook dringend nodig."

Salaris

Over de hoogte van het salaris zegt woordvoerder Ewoud Nysingh: “Het contract van Nicodem liep tot eind december 2013 en zijn loon was gemaximeerd tot 250.000 euro. Nicodem had een uurtarief van 250 euro ex BTW. In juli heeft hij extreem veel uren gemaakt. Het is niet zo dat hij een miljoen zou verdienen in enkele maanden, zoals sommige media hebben bericht.”  Nicodems assistente declareerde diezelfde maand voor ruim 35 duizend euro.

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Sassenheim

16 september 2013

En laat Baardemans nu net het vriendje zijn van Luchtmeijer .
Het poppenkastspelletje gaat onverminderd door bij Humanitas DMH

En dat terwijl het personeel hard nee heeft geroepen.

blonk

16 september 2013

Er is inderdaad sprake van een noodsituatie, maar wel een die ogenschjnlijk zonder grote noodzaak door de raad van toezicht werd gecreeerd. Tijd voor een grondig onderzoek naar de besluitvorming rond de schorsing van het bestuur lijkt me. Gezien alle publiciteit hoop ik dat de staatssecretaris in actie komt. Opstappen van de raad van toezicht is mijns inziens aangewezen omdat de geloofwaardigheid van de raad is beschadigd. Gefaseerd opstappen lijkt me dus geen optie. Het aanstellen van een lid raad van toezicht als bestuurder verdient ook geen schoonheidsprijs, al was het maar omdat de governance code anders adviseert.
Als de heer Nicodem of zijn gezin werd bedreigd is dat een ernstig feit. Dit moeten we niet willen. Hopelijk komen de daders er niet mee weg.

Jimbo

16 september 2013

Krijgt Baardemans ook een assistente van 35k per maand?

Anoniem

17 september 2013

Nu ze de buit binnen hebben stappen ze op. Hoeveel uren zitten er in de maand dat je € 95.000,0 kunt verdienen en wat heb je dan van een uurloon. Mijn uur duurt net zo lang dan dat van hem. Wat een gigantisch uurloon heb je dan. Is toch allemaal niet meer normaal. Dit moet opgelost worden en er niet zo me weg komen, hij heeft zo weer ander werk. Wij niet!!

Anoniem

17 september 2013

De RvT stapelt fout op fout. Nu benoemen ze een RvT-vriendje als interimbestuurder. Waarschijnlijk is dat een zzp'er zonder werk. Schandalig en onacceptabel. En BTW, ook volledig in strijd met de Zorgbrede Governancecode 2010 (lees maar na).
Wie trekt nu de stekker uit deze RvT? Ondernemingsraad? clliëntenraad? minister van VWS? zorgkantoor?
Als je zoveel onbekwaamheid tentoon spreidt, dan is N vertrekken de enige optie. Zoveel onbekwaamheid kan Humanitas DMH niet hebben.

Wellicht een optie de oud-bestuurders terug te vragen. We kunnen dan een eind aan deze soap maken.

Anoniem

17 september 2013

€ 95.000,- voor een maand werken met een uurloon van
€ 250,-. Dit betekent omgerekend 380 gewerkte uren in 1 maand tijd? Met 31 dagen in de maand juli betekent dit dat deze heer dagelijks meer dan 11 uur gewerkt heeft (7 dagen in de week)

Tuurlijk.........


OK, wellicht moeten er nog andere declarabele kosten vanaf, maar dan nog is deze beloning buiten alle proporties. Hoe kan dit getolereerd worden in de zorg?

Anoniem

17 september 2013

Indien men een zgn. maximum aangeeft , zal de interim ervoor zorgen het maximum gedeclareerd wordt.

Dat er toevallig in de eerste periode de helft is gedeclareerd toont dat al aan.

Dit gedrag zie je overal gebeuren , Wat kunnen we doen ? Spreek een uurtarief af wat binnen deze werkzaamheden als normaal gezien mag worden. Indien de hoeveelheid uren overschreden worden , hanteer een boeteclausule.

DGo

17 september 2013

De interim-bestuurder had niet meer moeten/ mogen declareren dan 40 uur per week. Een bestuurder, of het nu binnen de zorg is of in een andere sector, wordt gehonoreerd op max. 40 uren per week, los van het werkelijk aantal uren dat wordt gewerkt.
Van een interim-bestuurder mag worden verwacht dat hij gemiddeld niet meer uren declareert dan 40, ook wanneer hij deze wel gemaakt heeft. .

Anoniem

17 september 2013

Door deze actie via Publeaks zal heel Humanitas naar de knoppen gaan. Dus terwijl de interimmer, die mede dankzij al deze publiciteit, al lang weer een andere (beter betaalde) opdracht heeft, zal de (ongetwijfeld heel hard werkende en onderbetaalde) administratief medewerker van Humanitas die dit aan het rollen heeft gebracht na een aantal jaar van werkloosheid in de bijstand belanden….
Dan wel in ieder geval genoeg vrije tijd om te kunnen minnen op nujij.nl
Ach ja, wie een kuil graaft….

Anoniem

17 september 2013

@9 Hulde aan degene die dit aangekaart heeft. hoop dat er nog meer mensen zijn die dit gaan doen als ze tegen onsmakelijkheden aanlopen die ten koste gaan van de meest kwetsbare mens.. En dat instellingen failliet gaan gaat toch wel gebeuren en dan kunnen we de zorg weer opnieuw gaan opbouwen en inrichten zonder uitwassen. Fijn voor de interim dat hij weer een goed betaalde baan krijgt maar hopelijk niet van ons belastinggeld.

Anoniem

17 september 2013

Heeft Humanitas DMH geen Or of cliëntenraad? Het kan toch niet zo zijn dat zij nog vertrouwen hebben in deze raad van toezicht? Weten zij niet dat zij het vertrouwen op kunnen zeggen? Een raad van toezicht die zichzelf zo belangrijk vindt, stapt niet vanzelf op. Weten zij niet dat zij dat zij, als de raad van toezicht opstapt, de kantonrechter kunnen vragen iemand te benoemen die een nieuwe raad samenstelt? Kom op!

Anoniem

18 september 2013

Een goede interim manager betaald zichzelf terug. Dat jullie dat niet snappen? Ik ben sinds een aantal jaren manager en begin nu ook te zien hoe belangrijk een goede sturing is van mijn artsen en anders medisch personeel in een middelgrote kliniek. Eindelijk heb ik de zaken voor elkaar die hoognodig aan verandering toe waren.
Wij zijn klaar voor de toekomst. Onze kliniek is door Prof. Dr. Drs. Winter in de juiste richting gestuurd onder mijn leiding en nu hebben wij van hem de volmachten om van de financiële vruchten van ons werk te mogen genieten. De salariëring voor enkele specialisten was absurd hoog en de zeggenschap over de koers van de kliniek hebben we nu centraal geregeld. Nu zie je wat managers kunnen betekenen die hun functie serieus nemen en letten op de details van het zakendoen. Alle aspecten hebben we uitgevoerd met het doel te komen tot een patientvriendelijke organisatie en ik mag wel zeggen dat is meer dan gelukt. Heel Amsterdam is blij met de vernieuwingen doe Prof. Dr. Drs. Loek Winter, hoogleraar te Nyenrode, in korte tijd wist te bereiken. Van een aantal specialisten hebben we afscheid genomen en anderen hebben zelf het enige verstandige besluit genomen en zijn vertrokken. Dankzij mijn kunde is de organisatie nu afgeslankt en de vele overbodige funkties heb ik geschrapt. Me dunkt dat Loek Winter trots kan zijn op zijn managers waarvan ik de eerste ben!
Amsterdam wij zullen de zorg vernieuwen. Hier is de kennis en de kunde dankzij Prof. Dr. Drs. Winter die ook velen al heeft verbaasd met zijn geniale organisatietalent waarbij hij miljoenen heeft verdiend en terug gegeven aan de patiënt zelf in de vorm van onovertroffen patientvriendelijkheid en dan praat ik niet over een bloemetje.
Vanaf deze plek wil ik , als algemeen manager, de Prof. nogmaals bedanken voor zijn diepe inzichten die zovelen al hebben beroerd en tot tranen hebben gebracht. Dank je Loek, je bent een mensenmens. Dat mag wel eens gezegd worden in deze tijden van bezuiniging waar we allemaal moeten inleveren vanwege het mismanagement van de meesten van mijn collegae!
Een nieuwe tijd breekt aan! Mijn kliniek is er klaar voor. Geweldig wat de Prof. heeft bereikt in slechts een paar jaar.
Dank u wel Prof. Dr. Drs. Winter, zorg-genie waar er te weinig van zijn. Fijn dat u er altijd was en fijn dat u mijn intieme geschenk aan u, onze cockring, met veel genoegen en met applaus van ons personeel in ontvangst wilde nemen samen met de welgemeende complimenten!

Anoniem

23 september 2013

is het bericht hierboven een oefening van koefnoen? Grappig!

Top