ACTUEEL

Rvt Humanitas DMH unaniem achter keuze

De Raad van Toezicht van zorginstelling Humanitas DMH staat "unaniem" achter zijn keuze om een interim-bestuurder aan te stellen. Dat stelt de organisatie zaterdagavond op haar website. De consultant in kwestie kreeg in de maand juli meer dan 95.000 euro betaald voor zijn werk, zo bleek eerder zaterdag uit declaraties die de Volkskrant in bezit heeft.

"De raad van toezicht heeft hem ingehuurd om de continuïteit van Humanitas DMH te verzekeren", aldus de instelling. "Na het vertrek van de vorige raad van bestuur bleek dat Humanitas DMH een dusdanig zwakke organisatie had, dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar dreigde te komen. Het inhuren van een bekwame en op dit gebied zeer ervaren interim-bestuurder was dan ook dringend nodig."

Opheldering

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS liet eerder zaterdag weten opheldering over de vergoeding te willen van de Raad van Toezicht. Humanitas DMH gaat in de verklaring echter niet in op de beloning.

De consultant zelf zegt in de Volkskrant dat zijn beloning in lijn is met de wet. Onder de werknemers van Humanitas DMH heeft de beloning volgens de Volkskrant kwaad bloed gezet. (ANP)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

De Bocht

15 september 2013

Aan de gelikte website van Humanitas te zien functioneert de marketing afdeling vele male beter dan het bestuur en de raad van toezicht.
De beschreven en naar buiten gekomen bestuurlijke wantoestanden zijn waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg.
Interim managers aannemen voor de genoemde bedragen is buiten proportioneel en geven de paniek en de bestuurlijke onmacht weer.
Duur betaalde bestuurders van het verleden en heden hebben getoond zeer beperkte vermogens te hebben om een organisatie als Humanutas te leiden, met dito gevolgen.
Maartschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid is ver te zoeken bij deze lieden.
Mooi weer spelen met de belastinggelden in een sector die het zeer moeilijk heeft en waar bezuinigt moet worden.
Het in onaanvaardbaar dat de paljassen zo door kunnen gaan
Het is ook onaanvaardbaar dat personeel en hun vertegenwoordigers dit hebben laten gebeuren.

De Vet

15 september 2013

Het feit dat de omstreden interim-manager als verdediging aanvoert dat hij al een miljoen heeft weggesneden is al een diskwalificatie voor de Raad van Toezicht die het kennelijk heeft laten gebeuren dat er overbodige kosten worden gemaakt. Zij keuren de vastgestelde begroting goed.
Overigens is snijden in de kosten als legitimatie voor de hoogte van je declaratie werkelijk te gek voor woorden, hiermee laat Nicodem zich zien als een weinig professionele beunhaas. In "kosten snijden" is niet moeilijk, kan de eerste de beste economiestudent. Kostenbesparingen realiseren bij handhaving van kwaliteit is een heel andere issue.

A3iaan

16 september 2013

@ De Vet; Het woord beunhaas is zeker van toepassing. Hoe kunnen burgers nog vertrouwen hebben in bestuurders in de zorgsector???? Ministerie dient direct in te grijpen in deze kwestie.

Jan Dikken

16 september 2013

Regels zijn geen vervanging voor karakter. De interimmer had zelf moeten aanvoelen dat een dergelijke beloning ongepast is.

Peter Koopman

16 september 2013

Een RvT moet ingrijpen zodra ze kennis heeft van "grote trammelant". Niet duidelijk is of men te lang gewacht heeft. Dat dit gremium unaniem is in haar "panacee" is mooi, maar niet relevant; een meerderheidsbesluit is voldoende. Vaak grijpt een RvT in zodra er financiele kwesties spelen. Inzake het primair proces en de betreffende kwaliteit ervan blijft het vaak oorverdovend stil. De bestuurlijke reflex "budgettaire problemen vragen om bezuiniging" is veelal standaard. En vervolgens eerst kosten (deze casus: extreme !) maken voordat de baten in de vorm van een sluitende rekening zichtbaar worden is eveneens standaard. De oorzaak van de budgettaire problemen kan ook liggen in: 1. Te weinig inkomsten, 2. Te weinig vakmanschap (ontbreken van competente stafleden, zoals verpleegkundig specialisten enz.), 3. Ondoelmatige zorgorganisatie ( bijv. onnodige bureaucratie) enz. Blijft de vraag of deze RvT wel voldoende competent is; gezien haar selectie van deze "tijdelijke baas" is er wel grote twijfel. Jammer voor de clienten en hun verwanten die op deze organisatie zijn aangewezen.

Teunissen

16 september 2013

Ons "kosten snijdend" kabinet, zonder enige visie op zorg en welzijn, kan eindelijk eens een vertrouwenspunt maken: ingrijpen!!!

Blonk

16 september 2013

Was het nodig?
Die ton per maand is erg maar de vraag of er halsoverkop een interim bestuurder moest worden aangesteld om Humanitas DMH te redden lijkt inmiddels te schreeuwen om een antwoord. Tot nu toe lees ik daarover niets in de media. Het exploitatieverlies over 2012 kan niet de reden zijn geweest. Dat verlies moet immers al eerder bekend zijn geweest bij de raad van toezicht. Evenals andere organisaties in de gehandicaptenzorg zal ook DMH op de WMO-toekomst ge (re)organiseerd hebben en ja soms moet je dan externen inzetten om werk te verzetten dat bij een reguliere bezetting niet of niet snel genoeg kan worden gedaan.Soms ook kost dat geld dat niet was begroot maar dat als daad van goed bestuur tijdelijk moet worden uitgegeven bij toereikende reserves. Was het onvrede van de organisatie met de zittende bestuurders? In dat geval zou de OR of de CR waarschijnlijk niet gepasseerd zijn door de raad van toezicht bij het benoemen van een opvolger lijkt me.Dat het zittend bestuur die partijen tegen de zin van de raad van toezicht informeerde is onder de omstandigheden een onontkoombaar gevolg van de bestuursplicht. Waarom die haast met een opvolger als de zittend voorzitter van het bestuur per 1 januari zou vertrekken? Dat is toch genoeg tiid om een competente opvolger te zoeken volgens de regels der kunst. Deed het bestuur het zo slecht dat onmiddellijk en dus duur ingrijpen onafwendbaar was? Was de nood hoog genoeg om de organisatie voor langere tijd in onrust te storten? Ik vind dat maar moeilijk te geloven bij een bestuurder die 17 jaar lang met draagvlak van de organisatie haar werk deed en ook in moeilijke tijden een goede financiele reserve wist te behouden. Was het dan de medebestuurder die een half jaar geleden door de voltallige raad van toezicht op het pluche werd gehesen? De raad van toezicht geeft geen andere redenen prijs dan vertrouwensbreuk, zwakke organisatie en te veel leunen op externen. De eerste reden heeft meestal een langere incubatietijd dan een half jaar. Van weinig vertrouwen zou dan al sprake zijn bij de benoeming. Ook een zwakke organisatie ontstaat meestal niet van de een op de andere dag. Zo'n organisatie had de raad van toezicht dus veel eerder kunnen inspireren om met minder heftige middelen bij te sturen dan middels een tijdelijk bestuurder. Dat temeer als je in het openbaar zegt een hekel zegt te hebben aan externen. Is de aanstelling van Nicodem voor een tarief gelijk aan 2 jaarsalarissen van een begeleider per maand wel een daad van verantwoordelijk toezicht zoals door de governancecode voor de zorg bedoeld?Een meer dan schrijnende vraag waar nu zoveel mensen hun zorg of baan verliezen. Dat schrappen van die banen lijkt goed te lukken getuige de miljoen bezuiniging die reeds werd ingeboekt. Onze staatssecretaris zegt opheldering van de raad van toezicht te willen over de beloning van Nicodem. Van Rijn, zou U ook willen kijken naar de noodzaak om Nicodem in te zetten? Daar zou U een hoop burgers in dit land een plezier mee doen.

Top