ACTUEEL

CDA wil nullijn en eigen bijdrage in de zorg

CDA wil nullijn en eigen bijdrage in de zorg

Het CDA komt met diverse begrotingsmaatregelen voor de zorg in een tegenbegroting die de partij heeft gepresenteerd. Het CDA reageert hiermee op de begroting die afgelopen dinsdag is gepresenteerd door het kabinet.

Zo wil het CDA de nullijn in de collectieve sector voor 2014 ook voor de zorg laten gelden. Dit levert 400 miljoen euro op. Daarnaast worden de topinkomens in de sectoren cure en care beperkt en maximeert de partij de inkomens van medisch specialisten op de Balkenendenorm. Dit levert nog eens 135 miljoen euro op.

Een eigen bijdrage van maximaal 25 euro wordt gevraagt voor de huisartsenpost, de spoedeisende eerste hulp en een eerste bezoek aan de polikliniek opgenomen in de begroting. Dit moet 250 miljoen euro opbrengen.

Zorgakkoord

Vakbond NU'91 roept het CDA op om afstand te doen van de nullijn in de zorg. Deze maatregel zet volgens de vakbond het hele zorgakkoord onder druk, omdat het van tafel halen van de nullijn de basis was voor het bereikte akkoord. Ook andere vakbonden zijn tegen de invoering van de nullijn in de zorg.

Minister Schippers stelde dit voorjaar al dat er definitief geen nullijn voor de zorg meer zou komen.

Kwetsbare groepen

Het CDA wil een landelijke regeling voor inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten handhaven. Wel kunnen diverse regelingen worden samengevoegd en gerichter worden uitgekeerd, aldus de partij. De vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ moet volgens het CDA worden teruggedraaid, "zodat ouderen niet eerst hun spaargeld moeten opeten voordat zij een beroep op zorg kunnen doen." Deze maatregelen kosten samen 280 miljoen euro.

Andere maatregelen

In totaal wil het CDA de lasten voor werkgevers en werknemers met 2,9 miljard euro verlagen om zo het herstel van de economie en de werkgelegenheid te versnellen. De lasten voor gezinnen (inkomstenbelasting en accijnzen op brandstof en drank) moeten met 1,9 miljard omlaag, die voor bedrijven (WW-premies) met 1,3. Daar staan diverse lastenverzwaringen ter hoogte van 300 miljoen tegenover. Kabinetsmaatregelen die gezinnen met kinderen, ouderen en chronisch zieken en gehandicapten onevenredig hard raken, moeten wat Buma betreft worden teruggedraaid.

Ook ambtenaren moeten van het CDA op de nullijn, net als uitkeringsgerechtigden (opbrengst 180 miljoen). De bijstand en de AOW moeten hier buiten blijven. Het CDA wil verder 300 miljoen euro aan subsidies voor het banenplan van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken schrappen, net als een fonds van 250 miljoen voor bedrijven die zaken doen met ontwikkelingslanden. De hervorming van WW en ontslagrecht moet worden versneld. (Skipr/ANP)

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

23 september 2013

Zelfs als in de plannen van het CDA de eigen bijdragen niet bovenop het eigen risico maar in plaats daarvan komen, is het nog steeds geen goed doordacht plan.

De enige vorm van eigen betalingen die sociaal en effectief is is eigen bijdragen voor alleen zelfverwezen/zelfvoorgeschreven zorg. Zoals daar zijn: bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp (SEH), de huisartsenpost en de huisarts zonder terugkom- of (terug)verwijsbrief. Door daar bijv. respectievelijk € 30 á € 60, € 15 á € 30 en € 5 á € 10 voor te vragen wordt overmatig zorgvraaggedrag geremd, terwijl (terugkom)bezoek dat nodig wordt geacht door een arts geheel vergoed blijft.

Zie voor meer informatie http://www.gezondezorg.org/eigen-bijdragen.

ANH Jansen

23 september 2013

Vermindering van wet en regelgeving? Drastische vermindering van de administratieve lastendruk?

Hier een voorbeeld van regelzucht VWS: staand of liggend? Daar is flink over vergaderd.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/09/20/meldcode-advertentie-staand.html

En dan natuurlijk ook apart:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/09/20/meldcode-advertentie-liggend.html

En dan ben je er nog niet:

Sinds 1 juli, meldcode verplicht

Professionals die werken met een meldcode, grijpen
drie keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk
geweld of kindermishandeling. Het gebruik van een
meldcode is dan ook sinds 1 juli 2013 verplicht voor de
sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang,
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.
De vijf stappen van de meldcode helpen professionals bij
het signaleren van verwaarlozing, mishandeling of misbruik en ondersteunen bij eventuele vervolgstappen.
Toolkit op www.meldcode.nl

Op www.meldcode.nl staan de vijf verplichte stappen en
overige minimumeisen duidelijk uitgewerkt. Ook vindt u er
een toolkit met instrumenten om de meldcode in te voeren
en te gebruiken.

www.meldcode.nl

En waar kom je uit na aflopen van de verplichte vijf stappen?

Geen stap verder.

Maar er is wel een Directoraat Generaal "meldcode" voor opgericht! Werkgelegenheid toch?

ANH Jansen

24 september 2013

http://www.groene.nl/2013/8/zuiniger-dan-colijn

Witteveen, van Duijn en de Vries.

Gezond verstand aan het woord.

Peter Koopman

24 september 2013

Een nullijn propageren is niet populair; het verhogen van eigen bijdragen evenmin. Als ik het goed begrijp gaan in dit CDA voorstel de patienten en clienten er op vooruit. Voor verpleegjundigen en verzorgenden geen trendmatige verhoging qua salaris, maar minder afroming via extra en hogere belastingen: dan netto gelijk blijven? Bestuurders en vrije beroepsbeoefenaren ( medisch specialisten niet in loondienst) niet meer verdienen dan een minister? Een en ander moet maar eens nagerekend worden. Het is onderdeel van een politiek spel om nederland te besturen tijdens een crisisperiode. Er is geen betere staatsvorm dan een democratie. Er moet dan wel veel gepraat en gedacht worden. Maar CDA "nul" is bruto voor veel verzorgenden en verpleegkundigen wel een bittere pil.

Anoniem

25 september 2013

Geachte Heer Buma, Ik maak mij veel zorgen over uitholling van de ontslagvergoeding zoals nu voorgesteld. Alhoewel dit wellicht nog niet zo hard doorklinkt maken er zich veel werknemers zich terecht zorgen over dit onderwerp, eerder was er een groep van 9 hoogleraren en ook Gerrard Boot, Vice president van het Kanton gerecht Amsterdam die reeds eerder ernstige waarschuwingen lieten horen over dit onzalige idee. Let wel, deze man is ervaringsdeskundige v.w.b. grote bedrijven in Amsterdam e.o. hij stelt dat het gelet op de hoge werkeloosheid dit helemaal het foute moment is en dat het mechanisme niet zal werken.
Ik ben er erg bang voor dat het bedrijfsleven versoepeling van het ontslagrecht zullen gebruiken om hun winst te maximaliseren. De veelal Angelsaksische georiënteerde bedrijven krijgen zo een vrijbrief om duurder ouder personeel te lozen. Meneer Buma, leg mij aub uit waarom u dit toch wilt???

Boer

25 september 2013

Geachte Heer Buma, Ik maak mij veel zorgen over uitholling van de ontslagvergoeding zoals nu voorgesteld. Alhoewel dit wellicht nog niet zo hard doorklinkt maken er zich veel werknemers zich terecht zorgen over dit onderwerp, eerder was er een groep van 9 hoogleraren en ook Gerrard Boot, Vice president van het Kanton gerecht Amsterdam die reeds eerder ernstige waarschuwingen lieten horen over dit onzalige idee. Let wel, deze man is ervaringsdeskundige v.w.b. grote bedrijven in Amsterdam e.o. hij stelt dat het gelet op de hoge werkeloosheid dit helemaal het foute moment is en dat het mechanisme niet zal werken.
Ik ben er erg bang voor dat het bedrijfsleven versoepeling van het ontslagrecht zullen gebruiken om hun winst te maximaliseren. De veelal Angelsaksische georiënteerde bedrijven krijgen zo een vrijbrief om duurder ouder personeel te lozen. Meneer Buma, leg mij aub uit waarom u dit toch wilt???

Top