HRM

Thuiszorg raakt hopeloos verdeeld met dubbele cao

Thuiszorg raakt hopeloos verdeeld met dubbele cao

De thuiszorgsector is in twee kampen uiteengevallen met elk een eigen cao. Ongelijke beloning, langdurig juridisch getouwtrek en dalende arbeidsmobiliteit binnen de sector zijn mogelijk het resultaat.

Andere branches, zoals de uitzend- en beveiligingsbranche, zijn al langer vertrouwd met het naast elkaar bestaan van verschillende cao's. In de zorg is het voor het eerst dat werkgevers en werknemers zo verdeeld raken dat hun vertegenwoordigers kiezen voor gescheiden cao's.
De grootste werkgeversorganisatie ActiZ, die ruim 95 procent van de werkgevers zegt te vertegenwoordigen, sloot eind vorig jaar een akkoord met vakbonden CNV Publieke Zaak, FBZ en NU'91. Hierin is afgesproken dat alle werknemers een eenmalige uitkering krijgen van 0,8 procent van het jaarsalaris 2013 en in 2014 een loonsverhoging van 1,2 procent. Ook zullen nulurencontracten beperkt worden.

Abvakabo FNV kon zich hier als grootste vakbond niet in vinden -net als werkgeversorganisatie Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN). Beide partijen sloten op 8 januari een eigen cao-akkoord voor de huishoudelijke hulp. Deze voorziet in de afschaffing van nulurencontracten en de aflahulpconstructie alsmede de invoering van een minimumloon. 

Vreemd

Branchevereniging ActiZ zegt "verbaasd" te zijn over het cao-akkoord van Abvakabo FNV en BTN. Volgens ActiZ leidt het akkoord tot een kostenverhoging voor de werkgevers van 3 tot 6 procent zonder hoger loon voor de werknemers. Bovendien staan de uitkomsten haaks op de eerdere onderhandelingspositie van de Abvakabo en FNV. Volgens ActiZ heeft Abvakabo in het akkoord met BTN ja gezegd tegen het niet verhogen van de lonen, terwijl de vakbond momenteel juist massaal actie voert voor hogere lonen. Deze komen daarmee  volgens ActiZ “in een heel vreemd daglicht te staan”. 
Vakbond CNV Publieke Zaak vindt het onaanvaardbaar dat in de Abvakabo-BTN-cao alle medewerkers geacht worden de nullijn te volgen in ruil voor een minimumloon.

Arbeidsplaatsen

Abvakabo FNV en BTN zeggen dat er door hun cao per saldo 750  miljoen euro meer overblijft voor behoud van arbeidsplaatsen in de thuiszorg. Voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV spreekt daarom van "een geweldig belangrijke stap in de goede richting voor de thuiszorg". "Wat ons bindt is dat we gezamenlijk de afbraak van de huishoudelijke zorg tegen willen gaan", zegt Jan Verschuren van BTN.

Voor de 100 duizend thuiszorgmedewerkers kan de dubbele cao bij overstap naar een nieuwe werkgever voor problemen zorgen. Niet alleen dreigt de beloning onder vergelijkbare omstandighedenm uit elkaar te gaan lopen, ook betekent de stapeling van cao's de nodige bureaucratische rompslomp.  

Bindend

Abvakabo FNV en BTN zeggenn nog altijd te streven naar één gezamenlijke cao. De kans hierop is nihil nu de achterban van ActiZ zich unaniem achter de eigen cao heeft geschaard. Mocht een gezamenlijk cao uitblijven dan zullen Abvakabo FNV en BTN minister Asscher verzoeken om de door hen gemaakte afspraken bindend te verklaren voor de hele huishoudelijke zorgsector.

De scheiding der geesten in de thuiszorg is de uitkomst van een meerjarig proces. Door de grote financiële druk op de sector zijn de cao-onderhandelingen de laatste jaren telkens moeizaam verlopen. In 2011 zegden de vakbonden de lopende cao op en in 2012 kwam Abvakabo FNV zelfs volledig buitenspel te staan.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

9 januari 2014

Ik ben vooral verbaasd over het tegenstrijdige persbericht van Actiz waarin enerzijds wordt beweerd dat de lonen niet worden verhoogd, maar anderzijds dat er sprake is van een onbetaalbare loonsverhoging. Volgens mij is Actiz totaal in verwarring en raakt nu verstrikt in zijn eigen spinsels.

Anoniem

9 januari 2014

Sorry redactie, maar 1% structurele loonsverhoging + 0,2% extra eindejaarsuitkering is géén 1,2% loonsverhoging... Graag even de feiten checken. En zoek dan meteen even uit hoeveel geld voor verbetering arbeidsvoorwaarden (ova-ruimte) de Actiz-zorgbazen achteroverdrukken met het akkoord dat ze hebben gesloten met de kleine vakbonden.

zuster-elly

10 januari 2014

AbvaKabo en BTN verraden op deze wijze de verzorgenden en verplegenden door hen geen salaris verhoging te gunnen, terwijl er in die groepringen en metname bij de verpleegkundigen, in de thuiszorg alleen al, een tekort gaat ontstaan van 6000 verpleegkundigen op de huidige 8000die momenteel werkzaam zijn in de thuiszorg.

Hier is de absolute eenzijdige orientatie van AbvaKoabo op de onderkant van de zorgmarkt heel erg zichtbaar

ABVAKABO komt alleen maar op voor de HH en met treurige verhalen over alfahulpen. Ze vergeten de enorme aantallen hoger gekwalificeerde verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders in de zorg waar tekorten van zijn en die zeker de HBO-ers zwaar onderbetaald worden.

Dat neem ik AbvaKabo en BTN zeer kwalijk

Een bezorgde zorgprofessional

Anoniem

10 januari 2014

Salarisverhoging van 1% over 8 mnd. en 0,2% in dec 2014. Daar wordt je rijk van. HH heeft 20% moeten inleveren.
Is het dan zo erg om afstand te doen van 1% ca €0.09 bruto per uur, voor de laagst betaalde thuiszorg medewerkers. Een beetje solidariteit is wenselijk. Deze mensen verdienen een normaal salaris

Sinel

10 januari 2014

Laten we er allereest voor zorgen dat werknemers in dit land kunnen vertrouwen op het minimumloon.

Top