ACTUEEL

Een derde ouderen woont thuis met beperkingen

Een derde van de ouderen die thuis blijft wonen, heeft moeite met de dagelijkse handelingen in huis. Ze hebben vooral problemen met traplopen en het doen van zwaar huishoudelijk werk. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Twee derde van de thuiswonende 65-plussers ervaart geen beperkingen. Naarmate de leeftijd vordert, daalt het percentage ouderen zonder beperkingen. Van de 65- tot 74-jarigen heeft 79 procent geen beperkingen, bij 75 jaar en ouder is dat nog maar 51 procent. Vrouwen hebben vaker een of meer beperkingen in het dagelijks leven dan mannen.

Complexe handelingen

Het CBS heeft in de enquête vragen gesteld over de basishandelingen zoals traplopen, in en uit bed stappen, eten, zich wassen en aankleden. Sinds 2014 zijn ook meer complexe handelingen uit het dagelijks leven in de vragenlijst opgenomen, zoals huishoudelijk werk, de maaltijd bereiden, boodschappen doen, het bijhouden van geldzaken en dagelijkse administratie. Met boodschappen doen heeft respectievelijk 6 en 19 procent grote moeite. Een op de twintig 65-plussers heeft problemen met het op tijd innemen van medicijnen, en een op de honderd met telefoneren.

De overheid wil ouderen steeds langer zelfstandig laten wonen. Dat is volgens het CBS te zien aan de cijfers. Het aantal ouderen in Nederland groeit snel, maar het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis of een andere (zorg)instelling daalt. In 1995 woonde nog 17 procent van de 75-plussers in een instelling, in 2014 nog maar 10 procent. Van de 65-plussers woonde 95 procent thuis, dat zijn bijna 2,8 miljoen mensen. (ANP)

-----------------

Hoe overleven zorgaanbieders de transitie in de langdurige zorg? Hoe lukt het om zich snel en adequaat aan te passen aan gewijzigde omstandigheden?  Wat kunt u leren van uiteenlopende keuzes. Op 12 juni organiseert Skipr het congres "Transitie is nog lang geen transformatie".

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ergotherapie Nederland van os van den abeelen

28 april 2015

Langer thuiswonen voor ouderen is derhalve geen uitgemaakte zaak. Gelukkig kunnen ergotherapeuten hen trainen om die zelfstandigheid bij het uitvoeren van die dagelijkse handelingen zo lang mogelijk te blijven houden. En de ergotherapeut is direct toegankelijk, dus een verwijsbrief is niet nodig. Recent onderzoek van SEO Economisch Onderzoek heeft aangetoond dat ergotherapie bij thuiswonende mensen met beginnende dementie een enorme verbetering van de kwaliteit van leven oplevert (ook van hun mantelzorgers) en bovendien enorme besparingen oplevert. Ook voor niet dementerende ouderen kan ergotherapie veel winst opleveren. Door adviezen in de aanpassing van woningen, maar ook door te trainen in simpele dingen als aankleden, traplopen, boodschappen blijven doen en kunnen blijven koken. Ergotherapie sluit als zorgberoep daarmee nu al aan op de behoefte die de Commissie Kaljouw voor 2030 constateert, professionals die mensen beter en langer kunnen laten functioneren.

Top