HRM

Zorgpact moet zorg en onderwijs bij elkaar brengen

Het onderwijs moet beter afgestemd worden op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg. Om dit te bespoedigen hebben de bewindspersonen van VWS en de minister van OCW het initiatief genomen voor een zogeheten Zorgpact.

Als eerst stap heeft aanjager Doekle Terpstra een pamflet gestuurd aan ruim drieduizend bestuurders in onderwijs, zorg en overheid. De zorg wordt complexer, de rol van technologie wordt veel groter en de regie van de patiënt staat steeds meer centraal, aldus Terpstra. Dit vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van huidig en toekomstig zorgpersoneel. Samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal.

Goede voorbeelden

De eisen die gesteld worden aan mensen die in de zorg werken veranderen. De vraag naar breder, hoger en anders opgeleid personeel neemt toe. De zorgberoepen zoals we ze tot nu toe kenden, gaan veranderen. “We gaan van ‘zorgen voor, naar zorgen dat’”, aldus Terpstra. “Ik zie al veel instellingen samen zoeken naar manieren om dat mogelijk maken. Het Zorgpact wil die beweging verder faciliteren. ”

Terpstra  gaat de komende maanden in de regio's op zoek naar mooie voorbeelden van bestaande, succesvolle en vernieuwende initiatieven en netwerken. Door het hele land schuift hij aan bij gesprekken met betrokken partijen. En waar dit niet vanzelf gebeurt, brengt hij partijen bijeen. Later dit jaar presenteert het Zorgpact een honderd goede voorbeelden, die anderen moeten inspireren. Eind 2015 volgt nog een landelijke werkdag, waarin onder meer deze voorbeelden ook een plek krijgen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

20 juli 2015

Goede zaak om daar waar het concreet gaat om hulpvragers, patiënten en studenten en leerlingen tot tactische en strategische afspraken te komen. De lokale en regionale situatie centraal!

Monique van Doorn

23 juli 2015

Onderwijs en zorg in verbinding, mooi! En regionale accenten zijn er altijd. Tegelijkertijd is de ontwikkeling 'van zorgen voor naar zorgen dat' een generieke ontwikkeling waar juist ook over muren en regio's heen van elkaar geleerd kan worden. Andere handen community verbindt via de virtuele weg vernieuwende zorgpartijen, hun academies en opleidingsfunctionarissen met elkaar en met de buitenwereld. De inspiratie voor vernieuwing in zorg en onderwijs komt ten slotte van buiten. Van burgers die inhoud geven aan participatie en aan het nieuwe ouder worden. Andere handen community is reeds een goede praktijk bij de Broedplaats Rotterdam, verbonden aan Zorg in 2030. Wie meer wil weten, www.anderehanden.com .

Top