HRM

Hans Borstlap aangewezen als verkenner cao ambulancezorg

Hans Borstlap is door vakbond CNV Zorg & Welzijn en werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) aangesteld als onafhankelijk verkenner voor de cao ambulancezorg. Borstlap heeft de opdracht de vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe cao ambulancezorg weer in beweging te krijgen.

Partijen onderhandelen al geruime tijd over een nieuwe cao ambulancezorg. Vakbonden en AZN kunnen het niet eens worden over onder meer het salaris en de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantiedagen.

Ambulancemedewerkers hebben de afgelopen periode op verschillende plekken actie gevoerd. Partijen zijn het erover eens dat er snel een goede cao moet komen. "Het is in het belang van alle medewerkers in de ambulancezorg dat er snel een goede cao komt", zegt voorzitter Suzanne Kruizinga van CNV Zorg & Welzijn.

Met de inzet van Borstlap als onafhankelijk verkenner hopen CNV Zorg & Welzijn en AZN de impasse te doorbreken. Borstlap is sinds 2002 lid van de Raad van State en heeft onlangs als verkenner bij de cao politie opgetreden. Borstlap is een bekend gezicht binnen de ambulancesector. Ook bij de totstandkoming van de twee vorige cao's ambulancezorg speelde hij een belangrijke rol. CNV en AZN spreken beide hun vertrouwen uit richting de verkenner.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top