ACTUEEL

'Beschermd Wonen kan vaker thuis'

Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Gemeenten moeten hiertoe, samen met andere partijen, wel meer nieuwe betaalbare woningen regelen. Dit stelt de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (commissie-Dannenberg) in haar vrijdag gepubliceerde advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis.’

Gemeenten zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor beschermd wonen. In Nederland maken ruim 20.000 mensen hiervan gebruik. Het gaat daarbij om mensen die niet volledig zelfstandig kunnen wonen en dus toezicht en begeleiding nodig hebben.

De Commissie Toekomst Beschermd Wonen ziet dat gemeenten deze taak goed willen uitvoeren. Maar, zegt de commissie, dat kunnen ze alleen als het een en ander verandert in de organisatie van Beschermd Wonen.

In nauwe samenwerking met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en woningcorporaties moeten gemeenten zorgen voor toereikende dagbesteding, vrijwilligerswerk en betaald werk. Ondersteuning en zorg moeten dichtbij en snel beschikbaar zijn. Ook betaalbare woningen beschikbaar worden gesteld. In sommige regio’s betekent dat nieuwe woningen bouwen.

De verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen moet hiervoor van 43 centrumgemeenten naar alle gemeenten. De budgetten voor Beschermd Wonen zijn nu ongelijk over het land verdeeld. Daarvoor moet het geld vanaf 2017 eerlijk worden verdeeld via het Wmo-budget. Een lange overgangsperiode is nodig om wonen en ondersteuning voor deze uiterst kwetsbare groep anders te organiseren, aldus de commissie.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft op hoofdlijnen de visie van de commissie.

---

Zorginstellingen en zorgondernemers spelen actief in op de ontwikkelingen in de ’nieuwe’ woonzorgmarkt. Hierdoor ontstaan nieuwe woonvormen. Maar voor welke oplossingen wordt gekozen? Wat is de rol van ‘Big Data’ daarbij? Hoe zit het met de financiering? Het IVVD en Skipr organiseren op 24 november 2015 de Masterclass 'Oplossingen in zorg en wonen'. Meer informatie en inschrijven >>> 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top