Finance

Friezen vinden zorg duurder en minder bereikbaar

Inwoners van Friesland vinden dat de meeste vormen van zorg in hun provincie de laatste jaren duurder en minder bereikbaar zijn geworden. Dit komt naar voren uit een enquête van het Fries Sociaal Planbureau.

Met name de ouderenzorg is prijzig en slecht bereikbaar, aldus de ondervraagden. Ook de gehandicaptenzorg, de ggz en de jeugdzorg scoren wat de bevolking betreft slecht op deze punten. De meeste ondervraagden vinden de huisarts en medisch specialist wél goed betaalbaar en bereikbaar. Hier zagen zij de afgelopen jaren geen verandering.

Uit de enquête komt verder naar voren dat het Fries burgerpanel zichzelf momenteel slecht op de hoogte acht van de nieuwe wetgeving op het terrein van zorg en welzijn. Ongeveer driekwart van de panelleden geeft aan onvoldoende op de hoogte te zijn van de aanpassingen in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Toch blijken de intenties van deze nieuwe regels wel bekend. Maar liefst 95 procent geeft aan te weten dat de overheid er naar streeft dat burgers meer voor zichzelf en elkaar gaan zorgen en minder een beroep doen op de door de overheid bekostigde zorg. Ook dat mensen nu langer thuis moeten blijven wonen is bij de meeste panelleden bekend (66 procent).

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top