ACTUEEL

Nieuwe topman De Friesland wil betrokken zorgverzekeraar zijn

Nieuwe topman De Friesland wil betrokken zorgverzekeraar zijn

Om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen moet een zorgverzekeraar het hele jaar actief betrokken zijn bij het wel en wee van verzekerden. “En niet alleen in de laatste zes weken, zoals veel zorgverzekeraars nu doen”, aldus de nieuwe De Friesland-topman Bert van der Hoek.

Van der Hoek (1958) is per direct benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar De Friesland, zo laat de zorgverzekeraar in een korte verklaring weten. Zijn benoeming was aanvankelijk beoogd voor 1 oktober 2015, maar de procedure liep vertraging op toen duidelijk werd dat De Nederlandse Bank (DNB) niet op voorhand akkoord wilde gaan met zijn benoeming. Na een inwerk- en trainingstraject heeft Van der Hoek de toetsing door DNB nu met succes gedaan.   

“Ik zal niet verhullen dat het eerst wel even schrikken was dat DNB geen goedkeuring zou geven”, reageert Van der Hoek. “Maar terugblikkend gun ik iedere bestuurder een dergelijk traject. Het is een voordeel als je als bestuurder niet gelijk vol in de wind hoeft te staan, maar eerst de tijd krijgt om kennis te maken met de mensen, de organisatie en de externe relaties.”

Van der Hoek was van 2007 tot en met 2015 bestuursvoorzitter van ggz-aanbieder Lentis in Groningen. Tussen 2003 en 2005 was hij als directeur care bij Menzis eindverantwoordelijk voor de zorginkoop in de langdurige zorg. Eerder werkte hij als directeur zorg bij Geové-RZG Zorggroep.

Toekomst-vast

“Toen ik vertrok bij Menzis stonden we aan de vooravond van de stelselwijziging. Er is sindsdien veel veranderd. Zorgverzekeraars zijn veel meer binnen een markt gaan opereren. Zelf heb ik altijd iets met het ziekenfonds gehad, met name het samen optrekken met zorgaanbieders. Ik hecht sterk aan de vraag welke waarde je vanuit de zorg kunt bieden. De Friesland is hier tweehonderd jaar geleden opgericht vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid, zodat ook mensen met weinig geld toegang tot zorg hadden. Je ziet dat momenteel de solidariteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid op het spel staan. Soms gaat dat ten koste van kwetsbare burgers. Dat is onacceptabel. De grote uitdaging is om de zorg toekomst-vast te houden.”

Met dit doel voor ogen wil Van der Hoek de komende tijd aandacht voor thema’s als participatie en preventie. Zelf spreekt hij van “samen vitaal leven als focus”. “De beste manier om gezond te blijven is als mensen meedoen in de samenleving, dus we zullen nauwe samenwerking zoeken met gemeenten. Maar we gaan zeker niet voor de verzekerden bepalen, maar juist met verzekerden samen waarde toevoegen.”

Een ander belangrijk onderwerp is de concentratie en spreiding van ziekenhuiszorg. De Friesland heeft hier onder leiding van Van der Hoeks voorganger Diana Monissen een actieve rol in gespeeld. Van der Hoek wil deze koers voortzetten. “Het is de kunst om met betrokken partijen het gemeenschappelijk belang te zoeken, dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet omdat het de rol van de zorgverzekeraar is om onderwerpen aan te scherpen. Maar ik denk dat we in Friesland op korte termijn echt resultaten gaan zien.”    

Zelfstandigheid

Het altijd ietwat eigenwijze karakter van De Friesland is volgens Van der Hoek gewaarborgd. “Al voor mijn komst is vorig jaar de overeenkomst van zelfstandigheid verlengd. Dat betekent dat we in ieder geval tot 2020 een relatief zelfstandige koers kunnen. Ik denk ook dat we op die manier het beste kunnen bijdragen aan moederconcern Achmea. Het is in ieder geval onze ambitie om onze unieke positie uit te bouwen.”

Dat ook collega-zorgverzekeraars hun oog op Friesland hebben laten vallen, ziet Van der Hoek alleen maar als uitdaging. Zelfs als dat campagnes zijn die op het scherp van de snede worden gevoerd, zoals vorig jaar DSW deed in Dokkum. “Concurrentie houdt je scherp”, reageert van der Hoek. “Maar het belangrijkste is dat je verzekerden echt iets te bieden hebt en niet alleen in de laatste zes weken van het jaar actief wordt, zoals veel verzekeraars.”

Dat hij zelf een Friese achtergrond heeft noemt Van der Hoek “niet noodzakelijk, maar wel mooi meegenomen”.  “Verschillende familieleden zijn bij De Friesland verzekerd, dus dat geeft ook iets van persoonlijke verbinding. En als het nodig is spreek ik een woordje Fries.”

Vertrouwen

Met het oog op dit alles spreekt Jan Ploeg, voorzitter raad van commissarissen van De Friesland, het volste vertrouwen uit in Van der Hoek. “We zijn blij dat wij hem nu definitief kunnen benoemen. Dit maakt ook dat ik 19 mei met een gerust hart afscheid neem als voorzitter van de raad van commissarissen. Daarnaast alle lof voor Steven Hofenk die op uitstekende wijze het voorzitterschap van de raad van bestuur heeft waargenomen na het vertrek van Diana Monissen.”

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

26 april 2016

Gefeliciteerd Bert!

Binso Wymenga

26 april 2016

Welgemeend proficiat Bert !!

Top