ACTUEEL

Platform wil proefproces wachtlijsten jeugd-ggz

Platform MEER GGZ wil dat de rechter helderheid geeft over de zorgplicht van gemeentes op het gebied van jeugd-ggz. Het roept ouders op om zich te melden als kinderen de dupe worden van lokale wachtlijsten.

Dat kan via een meldpunt bij MEER GGZ.

Gemeenten

Afgelopen weken waren verschillende gemeenten in het nieuws omdat zij dreigden de jeugdhulp te staken vanwege tekorten op het budget. Dat leidde tot Kamervragen over het gebrek aan geld voor jeugd-ggz. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS kwam op 19 oktober met een antwoord aan de Kamer. Het is aan de gemeenten zelf om de tekorten op te lossen, bijvoorbeeld door compensatie vanuit de overschotten op Wmo- of Participatiebudgetten. Problemen door het jeugdhulpbudget is de verantwoordelijkheid van gemeenten zelf, en is geen gevolg van Rijksbeleid. Het heeft te maken met eigen beleidskeuzes en regionale afspraken, aldus Van Rijn. Als er problemen zijn dan moeten gemeenten die onderling regelen. Bijvoorbeeld door cliënten te verwijzen naar jeugdhulpinstellingen in gemeenten die wel budget hebben.

Rechter  

Maar dat gebeurt niet of nauwelijks. MEER GGZ is een platform van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie vindt dat gemeenten – maar ook het Rijk – te lang treuzelen met het oplossen van problemen. Het wil daarom de hulp van de rechter inroepen. MEER GGZ vraagt ouders zich te melden zodat ze samen een proefproces kunnen beginnen over de zorgplicht van gemeenten.

Want de nood is te hoog, vindt MEER GGZ. Wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren lopen op tot soms driekart jaar. In een aantal gevallen is sprake van 40 weken wachttijd. Soms is het budget voor 2017 al volledig uitgeput voor bestaande behandelingen, stelt MEER GGZ, zodat men tot 2018 moet wachten.  Dat heeft ernstige gevolgen voor kwetsbare jongeren en het hele gezin dat onder druk staat.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Leo J van Oudheusden

24 oktober 2016

Het niet verlenen van noodzakelijk hulp aan jeugdigen is een schending van kinderrechten en misdrijf onder de wet. Bij wegering dienen wethouders en ambtenaren aangeklaagd te worden. LJ van Oudheusden, kinderarts

Top